KESİRLERLE İŞLEMLER


KONU 23: KESİRLERLE TOPLAMA VE ÇIKARMA PROBLEMLERİ

BÖLÜM 3: PARÇA VE BÜTÜN PROBLEMLERİ


BÖLÜM 3: PARÇA VE BÜTÜN PROBLEMLERİ

BÜTÜNDEN PARÇAYI BULMA PROBLEMLERİ

Bazı problemlerde kesirlerle işlem yaptıktan sonra, verilen çokluğun basit kesir kadarını bulmamız gerekebilir.

Kesirli problem elma örneği

Tezgâhında 80 kg elma olan bir manav, bu elmaların ...’ini sabah ve ...’sini öğleden sonra satmıştır. Gün içerisinde başka bir satış yapmayan bu manavın tezgâhında günün sonunda kaç kg elma kalmıştır?

 

Bu soruyu iki farklı yolla çözebiliriz.

 

a) Önce kesirlerle işlem yapıp, daha sonra bütünden parçayı bularak

Manav, elmaların ...’ini sabah ve ...’sini öğleden sonra sattığına göre, gün boyunca tezgâhındaki elmaların toplam

... ... ...'ini

satmıştır. Buna göre, geriye elmaların

... ... ...'i

kalmıştır. Tamamı 80 kg olan elmaların ...’i ... kg’dır.

 

b) Önce bütünden parçaları bulup, daha sonra işlem yaparak

Manavın sattığı elmaların kütlerini kg cinsinden bulursak, kesirlerle toplama veya çıkarma yapmadan da sonuca ulaşabiliriz.

80 kg’ın ...’i ... kg olduğundan, manav sabah 10 × 3 = 30 kg elma satmıştır.

Öğleden sonra ise, ... kg elma satmıştır.

Buna göre, sattığı elmalar toplamda 30 + 40 = 70 kg'dır. Tezgâhta kalan elma ise, 80 – 70 = 10 kg'dır.

PARÇADAN BÜTÜNÜ BULMA PROBLEMLERİ

Bazı problemlerde ise, parçanın kesir değerini bulup, bütünü hesaplamamız gerekebilir.

Kesirli problem elma örneği

Zeynel’in kütüphanesindeki kitapların ...’i bilim kurgu romanıdır. Bilim kurgu dışında toplam 8 kitabı olduğuna göre, Zeynel’in kütüphanesinde toplam kaç kitap vardır?

 

Bilim kurgu dışında kalan kitaplar, tüm kitapların

... ... ...'idir.

Tüm kitapların ...’i 8’e eşit olduğuna göre, Zeynel'in kütüphanesindeki kitap sayısı ...'dir.

Kesirli problem öğrenci örneği

Bir sınıftaki öğrencilere en sevdikleri dersin ne olduğu sorulmuştur. Bu öğrencilerin ...’ü Matematik, ...’sı Fen ve geriye kalan 12'si İngilizce yanıtını vermiştir. Buna göre, bu sınıfta toplam kaç öğrenci vardır?

 

Matematik ve Fen yanıtını verenler bu sınıfın,

... ... ... ...'sidir.

Buna göre İngilizce diyenlerin oranı

... ... ...'dir.

Sınıftaki öğrenci sayısının ...’si 12 ise, tamamı 12 × 2 = 24'tür.

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Kesirlerde Toplama ve Çıkarma Problemleri Konusuna Git