ONDALIK GÖSTERİM


KONU 24: ONDALIK GÖSTERİM

BÖLÜM 1: ONDALIK GÖSTERİM NEDİR? NASIL OKUNUR?


BÖLÜM 1: ONDALIK GÖSTERİM NEDİR? NASIL OKUNUR?

ONDALIK GÖSTERİM NEDİR?

Ondalık gösterim, virgülle ayrılmış iki kısımdan oluşur.

Ondalık kısım ve tam kısım
 • Virgülün solundaki kısma, tam kısım
 • Virgülün sağındaki kısma, ondalık kısım

ismi verilir.

Aşağıdaki sayılar yazılırken ondalık gösterim kullanılmıştır.

 • 5,45
 • 864,001
 • 50,3
 • 0,00024

ONDALIK GÖSTERİM NASIL OKUNUR?

Ondalık gösterim okunurken, önce tam kısım söylenir. Tam kısım 0 olsa dahi okunmalıdır. Daha sonra “TAM” denilip, virgülden sonraki kısım okunur.

Virgülden sonraki kısmın okunuşu virgülün sağında kaç rakam olduğuna bağlıdır.

Virgülün sağında

 • tek bir rakam varsa, okuyuşa “ONDA” ile
 • iki rakam varsa, “YÜZDE” ile
 • üç rakam varsa, “BİNDE” ile

devam edilip, virgülün sağındaki sayı okunur.

Virgülün sağındaki sayının başında sıfırlar varsa, bu sıfırlar rakam olarak sayıldığı halde okunmaz.

Aşağıdaki örnekleri inceleyelim.

 • 64,342:......“altmış dört TAM BİNDE üç yüz kırk iki
 • 520,80:...... “beş yüz yirmi TAM YÜZDE seksen
 • 7,067:...... “yedi TAM BİNDE altmış yedi
 • 1000,5:...... “bin TAM ONDA beş
 • 0,405:...... “sıfır TAM BİNDE dört yüz beş

Aşağıdaki ondalık gösterimlerin nasıl okunduğunu bulun.

a) 0,002: .............................

b) 45,54: .............................

c) 500,005: ...........................

ç) 8,009: .............................

d) 99,9: ..............................

e) 6,21: ..............................

Aşağıdaki aracı kullanarak istediğiniz ondalık gösterimin okunuşunu görebilirsiniz.

 
 

Okunuşu verilen aşağıdaki sayıları yazın.

a) Yedi tam yüzde yedi : ............

b) Bin tam binde bir : ............

c) Altı yüz seksen tam onda üç : .........

ç) Doksan dokuz tam binde dokuz yüz doksan dokuz : .........

d) Sıfır tam yüzde altmış beş : ..........

e) Yirmi tam binde yüz yirmi sekiz : .........

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Ondalık Gösterim Konusuna Git