DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER


KONU 11: BÖLMEDE KALANI YORUMLAMA

BÖLÜM 3: YUVARLAMA


BÖLÜM 3: BÖLÜNENİ YUVARLAMA

Böleni yuvarlama

Aynı çokluğun diğer yöntemlerde nasıl paylaştırıldığını görmek için tıklayın.

 

Bütünü parçalara ayırmanın mümkün olmadığı bir durumda, eğer çokluğun tamamının paylaştırılması gerekiyorsa, kalan kısım için fazladan bir grup daha oluşturulabilir.

Bu yorumlamada, gruplardaki sayılar farklı olabilir.

103 öğrenci okul gezisine çıkacaktır. Bu gezi için 30 yolcu alabilen otobüslerden en az kaç tane kullanılması gerekir?

10330'a bölelim.

103 bölü 30

Bu işlemdeki bölüm 3'tür. 3 otobüs, toplam 90 öğrenci alır. Kalan 13 öğrenci için de ayrı bir otobüs kullanmalıdır. Buna göre, tüm öğrencileri taşıyabilmek için toplam

Bölüm + 1 = 3 + 1 = 4

otobüs kullanılması gerekir. Kalan ihmal edilseydi, 3 otobüs yeterli olurdu ama bu durumda kalan 13 kişi geziye götürülemezdi.

Bir tahıl deposundaki 710 kg pirincin tamamı en fazla 3 kg pirinç alabilen paketlere doldurulacaktır. Bu işlem için en az kaç paket gerekir?

710'u 3'e bölelim.

710 bölü 3

236 paket tamamen pirinçle doldurulursa, geriye 2 kg pirinç kalır. Kalan 2 kg pirinç, ayrı bir pakete koyulabilir. Bu nedenle, tüm pirinci paketlemek için en az 236 + 1 = 237 paket gerekir.

Bir grupta olabilecek bütün sayılarını dikkate alarak, aşağıdaki çoklukların en az kaç gruba ayrılması gerektiğini bulun.

Çokluk Bir Grubun Alabileceği En Yüksek Bütün Sayısı Grup Sayısı
20 3
35 5
48 7
27 6
200 11

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Bölmede Kalanı Yorumlama Konusuna Git