DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER


KONU 12: ÇARPMA VE BÖLMEDE VERİLMEYEN ÖĞEYİ BULMA

BÖLÜM 6: BÖLMEDE VERİLMEYEN SAYILARI BULMA


BÖLÜM 6: BÖLMEDE VERİLMEYEN SAYILARI BULMA

Çarpma ve bölmede verilmeyen öğeyi bulma

Bölme işlemini adım adım takip ederek ara basamaklarda verilmeyen sayıları bulabiliriz. Aşağıdaki örnekleri inceleyelim.

Bölmede verilmeyen sayıyı bulma örnekleri

Yukarıdaki işlemde verilmeyen A, B ve C doğal sayılarını bulalım.

 

İşlemi incelediğimizde A ile 1’in çarpımının 12’ye eşit olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla, A = 12 ÷ 1 = 12'dir.

20’den 12 çıkarınca 8 kalır ve yukarıdaki 0 aşağı geçer. Buna göre, B yerine 80 yazılması gerekir.

80’den 72 çıktığında ise, 8072 = 8 kalacağından C = 8'dir.

Bölmede verilmeyen sayıyı bulma örneği

Yukarıdaki işlemde ◼, Δ ve ★ sayılarının değerlerini bulalım.

 

Δ ile 2'nin çarpımının 30'a eşit olduğunu görüyoruz. Bu nedenle, Δ = 30 ÷ 2 = 15'tir.

★ sayısı ise, Δ = 15 ile 3’ün çarpımına eşittir.

★ = 15 × 3 = 45

Son olarak, ◼ sayısını bulabilmek için 23 ile Δ = 15’i çarpıp, sonuca 10 eklemeliyiz.

◼ = 23 × 15 + 10 = 345 + 10 = 355

Aşağıdaki işlemlerde verilmeyen doğal sayıları bulun.

Bölmede verilmeyen sayıları bulma alıştırmaları 1
Bölmede verilmeyen sayıları bulma alıştırmaları 2
Bölmede verilmeyen sayıları bulma alıştırmaları 3
Bölmede verilmeyen sayıları bulma alıştırmaları 4
Bölmede verilmeyen sayıları bulma alıştırmaları 5

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Çarpmada ve Bölmede Verilmeyeni Bulma Konusuna Git