DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER


KONU 12: ÇARPMA VE BÖLMEDE VERİLMEYEN ÖĞEYİ BULMA

BÖLÜM 5: KALANLI BÖLMEDE VERİLMEYEN ÖĞEYİ BULMA


BÖLÜM 5: KALANLI BÖLMEDE VERİLMEYEN ÖĞEYİ BULMA

Kalanlı bölmede verilmeyen öğeyi bulma
Kalanlı bölmede verilmeyen öğeyi bulma örneği

Uzun (yan yana olmayan) bölme işleminde bölüneni bulabilmek için bölümle böleni çarpıp, sonucu kalanla toplarız.

Kalanlı bölmede bölüneni veren yukarıdaki formül, önceki bölümde gördüğümüz formülün daha genel halidir. Önceki bölümde karşılaştığımız tüm işlemlerde kalan 0'a eşit olduğu için yukarıdaki formül kalansız bölme için de geçerlidir.

 
 

Bölüneni bulma örneği

Yukarıdaki işlemde bölünen

A = 13 × 12 + 3 = 156 + 3 = 159’dur.

Kalanlı bölmede verilmeyen öğeyi bulma

Yukarıdaki işlemde bölünen

= 5 × 75 + 12 = 375 + 12 = 387’dir.

 
 
Kalanlı bölmede bölümü bulma

Böleni hesaplayabilmek için,

  • Bölünenden kalanı çıkarırız.
  • Bulduğumuz sonucu, bölüme böleriz.

Bölünenden kalanı çıkardığımızda bölümle bölenin çarpımını elde ederiz.

Kalanlı bölmede verilmeyen öğeyi bulma örneği-çözümlü

Yukarıdaki işlemde A'nın kaça eşit olduğunu bulalım.

604’ten 2’yi çıkaralım.

6042 = 602

602'yi 7’ye bölerek A’yı bulabiliriz.

602 bölü 7

Buna göre, A = 86’dır.

Böleni bulma örneği

☐ sayısını bulalım.

Bölünenden kalanı çıkaralım.

1986 = 192

Bulduğumuz sayıyı 16'ya bölelim.

192 bölü 16

Buna göre, ☐ = 12’dir.

Aşağıdaki bölme işlemlerinde verilmeyen öğeleri bulun.

Kalanlı bölmede verilmeyen öğeyi bulma alıştırma 1
Kalanlı bölmede verilmeyen öğeyi bulma alıştırma 2
Kalanlı bölmede verilmeyen öğeyi bulma alıştırma 3
Kalanlı bölmede verilmeyen öğeyi bulma alıştırma 4
Kalanlı bölmede verilmeyen öğeyi bulma alıştırma 5
Kalanlı bölmede verilmeyen öğeyi bulma alıştırma 6
Kalanlı bölmede verilmeyen öğeyi bulma alıştırma 7
Kalanlı bölmede verilmeyen öğeyi bulma alıştırma 8
Kalanlı bölmede verilmeyen öğeyi bulma alıştırma 9
Kalanlı bölmede verilmeyen öğeyi bulma alıştırma 10

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Çarpmada ve Bölmede Verilmeyeni Bulma Konusuna Git