DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER


KONU 12: ÇARPMA VE BÖLMEDE VERİLMEYEN ÖĞEYİ BULMA

BÖLÜM 4: KALANSIZ BÖLMEDE VERİLMEYEN ÖĞEYİ BULMA


BÖLÜM 4: KALANSIZ BÖLMEDE VERİLMEYEN ÖĞEYİ BULMA

Kalansız bölmenin öğelerini hatırlayalım.

Kalansız bölmenin öğeleri

62 ÷ 2 = 31

Yukarıdaki bölme işleminde,

  • Bölünen = 62,
  • Bölen = 2 ve
  • Bölüm = 31’dir.
 
Kalansız bölmede bölüneni bulma

Bölüneni bulmak için bölümle böleni çarparız.

  • A ÷ 5 = 15 ise, A = 15 × 5 = 75'tir.
  • ÷ 8 = 12 ise, ❤ = 12 × 8 = 96’dır.
  • .... ÷ 10 = 17 ise, boşluk yerine 17 × 10 = 170 gelmelidir.
 
Kalansız bölmede böleni bulma

Böleni bulmak için bölüneni bölüme böleriz.

  • 28 ÷ B = 7 ise, B = 28 ÷ 7 = 4’tür.
  • 105 ÷ = 15 ise, = 105 ÷ 15 = 7’dir.
  • 216 ÷ ..... = 6 ise, boşluk yerine 216 ÷ 6 = 36 gelmelidir.

Aşağıdaki işlemlerde verilmeyen öğeleri bulun.

864 ÷ A = 12 ise, A =........

1344 ÷ ✈ = 24 ise, ✈ =......

B ÷ 9 = 57 ise, B =.......

÷ 84 = 5 ise, ✉ =........

650 ÷ ♣ = 25 ise, ♣ =........

C ÷ 70 = 20 ise, C =......

225 ÷ D = 15 ise, D =.......

÷ 18 = 81 ise, ◊ =........

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Çarpmada ve Bölmede Verilmeyeni Bulma Konusuna Git