DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER


KONU 12: ÇARPMA VE BÖLMEDE VERİLMEYEN ÖĞEYİ BULMA

BÖLÜM 3: ÇARPMADA VERİLMEYEN RAKAMLARI BULMA


BÖLÜM 3: ÇARPMADA VERİLMEYEN RAKAMLARI BULMA

Çarpma ve bölmede verilmeyen öğeyi bulma

Bir çarpma işleminde, bazı rakamların yerine harf (a, b, c) veya semboller (Δ, ) koyularak, bu rakamların değerini bulmamız istenebilir. Verilmeyen rakamları bulabilmek için işlemi adım adım takip etmemiz gerekir.

Çarpmada verilmeyen rakamları bulma

+ + + + ☐ toplamını bulalım.

 

Yukarıdaki işlemde ★ ile 63'ün çarpımının 126'ya eşit olduğunu görüyoruz. ★’ı bulabilmek için 126’yı 63’e bölmemiz gerekir.

126 ÷ 63 = 2

Buna göre, ★ = 2’dir.

 

İkinci satıra baktığımızda, 2 ile 63'ün çarpımının ◼2⚫'e eşit olduğunu görüyoruz.

2 × 63 = 126

olduğu için ◼ = 1 ve ⚫ = 6'dır.

 

Yukarıda bulduğumuz rakamları yerlerine yazarak, ⚪ ve ☐’nin değerlerini de çıkarabiliriz.

Çarpmada verilmeyen rakamları bulma

Toplama işlemini yaptığımızda, çarpımın 1386'ya eşit olduğunu görebiliriz. Buna göre, ⚪ = 1 ve ☐ = 6'dır.

 

Bulduğumuz rakamları topladığımızda,

★ + ◼ + ⚫ + ⚪ + ☐ = 2 + 1 + 6 + 1 + 6 = 16

sonucunu elde ederiz.

Yukarıdaki kadar açık olmayan durumlarda, verilmeyen rakamlar için farklı olasılıkları değerlendirmemiz gerekebilir.

Çarpmada verilmeyen rakamları bulma

Yukarıdaki işlemde verilmeyen rakamları bulalım.

 

b'nin değeri

Önce b rakamı ile başlayalım. b ile 2'nin çarpımının, birler basamağı 0 olan bir sayı olduğunu görüyoruz. Fakat 2 ile çarpıldığında birler basamağı 0 olan iki farklı rakam bulabiliriz: 0 ve 5.

2 × 0 = 0

2 × 5 = 10

Buna göre, b ya 0'a eşittir ya da 5'e. b = 0 olsaydı, 3cd0’ın 000’a eşit olması gerekirdi. Bu eşitlik doğru olamayacağından, b'nin 5'e eşit olduğunu çıkarabiliriz.

 

c ve d'nin değerleri

b için bulduğumuz rakamı kullanarak c ve d'nin değerlerini de bulabiliriz. 5 ile 712’yi çarptığımızda

5 × 712 = 3560

çıkar. Bu sayının 3cd0'a eşit olabilmesi için c'nin 5'e ve d'nin 6'ya eşit olması gerekir.

 

a'nın değeri

İkinci satıra baktığımızda, a ile 2'nin çarpımının birler basamağı 2 olan bir sayıya eşit olduğunu görebiliriz. Fakat, bunu sağlayan iki farklı rakam bulabiliriz: 1 ve 6.

2 × 1 = 2

2 × 6 = 12

Buna göre, a ya 1 ya da 6’ya eşittir. a = 6 olsaydı, 712 ile çarpıldığında

712 × 6 = 4272

çıkardı. ef2 sayısı 4272'ye eşit olamayacağı için a = 1'dir.

 

e ve f'nin değerleri

712 × 1 = 712

olduğundan, ef2 = 712'dir. Buna göre, e = 7 ve f = 1’dir.

 

g ve h'nin değerleri

Şu ana kadar bulduğumuz tüm sonuçları işlemde yerine yazalım.

Çarpmada verilmeyen rakamları bulma

Toplama işlemini gerçekleştirdiğimizde

1g6h0 = 10680

eşitliğini ve bu eşitliği kullanarak g = 0 ve h = 8 sonuçlarını elde ederiz.

Çarpmada verilmeyen rakamları bulma

Yukarıdaki işlemin sonucunu bulalım.

 

Sonuca ulaşabilmek için öncelikle ⚫ ve ☐’nin hangi rakamlara eşit olduğunu bulmamız gerekir.

 

⚫'nin değeri

6 ile ⚫ çarpıldığında birler basamağı 8 olan bir sayının elde edildiğini görüyoruz. ⚫ için bu şartı sağlayan iki farklı rakam bulabiliriz: 3 ve 8

6 × 3 = 18

6 × 8 = 48

⚫ = 8 olsaydı, ★178 sayısının 368 × 6 = 2208'e eşit olması gerekirdi. Ortadaki iki rakam uyuşmadığı için ⚫ sayısı 8'e eşit olamaz. Buna göre ⚫ rakamı, diğer seçenek olan 3'e eşittir.

 

☐'nin değeri

☐ ile ⚫ = 3’ün çarpımının birler basamağında 1 olduğunu görüyoruz. Bunu sağlayan tek rakam 7 olduğu için ☐ = 7’dir.

 

İşlem Sonucu

Elde ettiğimiz sonuçlara göre soruda verilen işlemin çarpanları 363 ve 76’dır. Bu iki sayıyı çarptığımızda, sonucun 27 588 olduğunu görebiliriz.

Çarpmada verilmeyen sayıları bulma

Aşağıdaki işlemlerde verilmeyen rakamları bulun.

Çarpmada verilmeyen rakamları bulma
Çarpmada verilmeyen rakamları bulma
Çarpmada verilmeyen rakamları bulma
Çarpmada verilmeyen rakamları bulma
Çarpmada verilmeyen rakamları bulma

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Çarpmada ve Bölmede Verilmeyeni Bulma Konusuna Git