DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER


KONU 12: ÇARPMA VE BÖLMEDE VERİLMEYEN ÖĞEYİ BULMA

BÖLÜM 2: ÇARPMADA VERİLMEYEN SAYILARI BULMA


BÖLÜM 2: ÇARPMADA VERİLMEYEN SAYILARI BULMA

Alt alta yapılan çarpma işleminde hangi sayının nereye yazıldığını hatırlayalım.

Çarpmanın Öğeleri
  • Çarpanlar, çarpım çizgisinin üzerine yazılır.
  • İlk çarpanla ikinci çarpanın basamakları birler basamağından başlayarak tek tek çarpılır. Bulunan sonuçlar çarpım çizgisi ile toplam çizgisinin arasına birer basamak sola kaydırılarak yazılır.
  • Çarpma işleminin sonucu, toplam çizgisinin altına yazılır.

Yukarıdaki bilgileri kullanarak, alt alta yapılan çarpma işlemindeki verilmeyen sayıları bulabiliriz. Aşağıdaki örnekleri inceleyelim.

Çarpmada verilmeyen sayılar

Yukarıdaki işlemde verilmeyen sayıları bulalım.

Çarpımı ilk çarpana bölerek, ikinci çarpanı bulabiliriz.

4650 bölü 75

Yukarıdaki işleme göre ikinci çarpan 62'dir. Artık çarpanların ikisini de bildiğimize göre, alt alta çarpma işlemi yaparak, ara satırlardaki sayıları da bulabiliriz.

75 çarpı 62

1. çarpan verilmemiş

Yukarıdaki işlemde verilmeyen sayıları bulalım.

 

Bu soruyu iki farklı yolla çözebiliriz.

 

a) Önce çarpım, daha sonra çarpanı bularak

Toplama işlemini yaparak, çarpımın kaç olduğunu bulabiliriz.

Çarpımı bulma

Çarpımı ve ikinci çarpanı bilinen yukarıdaki işlemde, ilk çarpanı bulabilmek için bölme yapabiliriz.

1850 bölü 15

Buna göre, ilk çarpan 72'dir.

 

b) Önce çarpanı, daha sonra çarpımı bularak

İlk çarpanla ikinci çarpanın birler basamağındaki rakam çarpıldığında sonucun 360’a eşit olduğunu görüyoruz.

360’ı 5’e bölerek, ilk çarpanı bulabiliriz.

360 bölü 5

İlk çarpanı bulduktan sonra, çarpanları birbiri ile çarpıp, çarpımın 1080’e eşit olduğunu görebiliriz.

72 × 15 = 1080

Aşağıdaki işlemlerde verilmeyen sayıları bulun.

Çarpmada verilmeyen sayıları bulma alıştırmaları 1
Çarpmada verilmeyen sayıları bulma alıştırmaları 2
Çarpmada verilmeyen sayıları bulma alıştırmaları 3
Çarpmada verilmeyen sayıları bulma alıştırmaları 4
Çarpmada verilmeyen sayıları bulma alıştırmaları 5
Çarpmada verilmeyen sayıları bulma alıştırmaları 6

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Çarpmada ve Bölmede Verilmeyeni Bulma Konusuna Git