DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER


KONU 4: DOĞAL SAYILARDA ÇIKARMA

BÖLÜM 4: ÇIKARMA İŞLEMİNDE VERİLMEYEN RAKAMLARI BULMA


BÖLÜM 4: ÇIKARMA İŞLEMİNDE VERİLMEYEN RAKAMLARI BULMA

Çıkarma işleminde verilmeyen rakamları bulabilmek için işlemi adım adım takip etmemiz gerekir.

Çıkarma işlemi bilinmeyen rakam

işlemindeki a, b ve c rakamlarını bulalım.

 

Birler Basamağı

2’den b çıkarıldığını ve 7 bulunduğunu görüyoruz. Bu, ancak onlar basamağından ödünç alındığında mümkün olabilir. Ödünç alma işlemi sonucunda birler basamağındaki sayı 12 olur.

12’den b çıkarıldığında 7 bulunabilmesi için b’nin 5’e eşit olması gerekir.

b = 5

Onlar Basamağı

Birler basamağına ödünç verildiğinde eksilenin onlar basamağında 0 rakamı kalır. 0’dan 1 çıkmayacağı için yüzler basamağından ödünç almamız gerekir.

10’dan 1 çıktığında 9 kalır.

Yüzler Basamağı

Onlar basamağına ödünç verdikten sonra eksilenin yüzler basamağında a – 1 kalır. Bu sayıdan 3 çıkarıldığında 0 kaldığına göre, a – 1 = 3 olmalıdır. Buna göre a = 4’tür.

a = 4

Binler Basamağı

6’dan 8 çıkmayacağı için on binler basamağından ödünç almamız gerekir. 168 = 8 olduğundan c = 8'dir.

c = 8

Çıkarma işleminde verilmeyen rakamı bulma

olduğuna göre a + b toplamı kaçtır?

 

Birler Basamağı

b’den 9 çıkarıldığında 6 bulunabilmesi için onlar basamağından ödünç alınması gerekir. Ödünç alındığında eksilenin birler basamağındaki sayı 10 + b olur. 10 + b'den 9 çıkarıldığında sonuç 6'ysa b = 5'tir.

b = 5

Çıkarmada verilmeyen rakam

Onlar Basamağı

Birler basamağına ödünç verildiğinde onlar basamağındaki sayı a1 olur. a1'den 5 çıkarıldığında 1 kaldığına göre, a1 = 6 ve a = 7 olmalıdır.

a = 7

Yukarıda bulduğumuz sonuçlara göre a + b = 7 + 5 = 12'dir.

Aşağıdaki işlemlerde verilmeyen rakamları bulun.

Çıkarma işlemi verilmeyen rakamı bulma örnekleri-1
Çıkarma işlemi verilmeyen rakamı bulma örnekleri-2
Çıkarma işlemi verilmeyen rakamı bulma örnekleri-3
Çıkarma işlemi verilmeyen rakamı bulma örnekleri-4
Çıkarma işlemi verilmeyen rakamı bulma örnekleri-5
Çıkarma işlemi verilmeyen rakamı bulma örnekleri-6
 
 

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Doğal Sayılarda Çıkarma Konusuna Git