Sınıf 5TESTLERKONU 4 ➤ ÇÖZÜMLÜ KONU TESTİ

SÜRE

10:00

DOĞAL SAYILARDA ÇIKARMA

ÇÖZÜMLÜ KONU TESTİ

SORU 1
Doğal Sayılarda Çıkarma İşlemi Su aygırı sorusu

28 575 – 9696 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğal Sayılarda Çıkarma İşlemi Su aygırı sorusu Çözüm

Birler Basamağı : 5'ten 6 çıkmaz. Eksilenin onlar basamağından ödünç aldığımızda birler basamağı 5 + 10 = 15 ve onlar basamağı 7 – 1 = 6 olur. 15'ten 6 çıkardığımızda 9 kalır. Buna göre sonucun birler basamağı 9'dur.

Onlar Basamağı : Birler basamağına ödünç verdiğimiz için eksilenin onlar basamağında 6 kalır. 6'dan 9 çıkmaz. Bu defa da yüzler basamağından ödünç alırız. Bu işlemi yaptığımızda eksilenin yüzler basamağı 4'e ve onlar basamağı 16'ya eşit olur. 16'dan 9 çıkarırsak, 7 kalır. Sonucun onlar basamağı 7'dir.

Yüzler Basamağı : Onlar basamağına ödünç verince, eksilenin yüzler basamağı 4 kalır. 4'ten 6 çıkmaz. Binler basamağından ödünç alırsak, binler basamağı 7 ve yüzler basamağı 14 olur. 14'ten 6 çıkarınca geriye 8 kalır. Sonucun yüzler basamağı 8'dir.

Binler Basamağı : Eksilenin binler basamağında 7 kalmıştı. 7'den 9 çıkmaz. On binler basamağından ödünç alırsak, binler basamağı 17 ve on binler basamağı 1 olur. 17'den 9 çıkınca geriye 8 kalır. Sonucun binler basamağı 8'dir.

On Binler Basamağı: Binler basamağına ödünç verince geriye 1 kalmıştı. Çıkanın on binler basamağı olmadığı için sonucun on binler basamağı 1'e eşittir.

CEVAP: A

SORU 2
Doğal Sayılarda Çıkarma İşlemi Test Çiftlik sorusu

Olcay’ın tarlasındaki 25 347 kök marulun 8317’si doluda zarar görmüştür.

Buna göre Olcay’ın doludan zarar görmeyen kaç kök marulu kalmıştır?

Bu soruda istenilen 25 347 – 8317 işleminin sonucudur.

Doğal Sayılarda Çıkarma İşlemi Marul sorusu Çözüm

Birler Basamağı : 7 – 7 = 0'dır. Sonucun birler basamağı 0 olur.

Onlar Basamağı : 4 – 1 = 3 olduğundan sonucun onlar basamağı 3'tür.

Yüzler Basamağı : 3 – 3 = 0 olduğu için sonucun yüzler basamağı 0'dır.

Binler Basamağı : 5'ten 8 çıkmaz. On binler basamağından ödünç alırsak, eksilenin on binler basmağı 1 ve binler basamağı 15 olur. 15 – 8 = 7 olduğundan sonucun binler basamağı 7'dir.

On Binler Basamağı: Binler basamağına ödünç verince eksilenin on binler basamağı 1 kalmıştı. Çıkanın on binler basamağında bir rakam olmadığı için sonucun on binler basamağı 1'dir.

CEVAP: A

SORU 3
Doğal Sayılarda Çıkarma İşlemi Test Fabrika sorusu

Satışlardan elde ettiği 76 889 ₺’nin 37 329 ₺’sini hammaddeye ve 23 665 ₺’sini işçiliğe harcayan bir firmanın geriye ne kadar parası kalır?

Bu soruyu iki farklı yöntem kullanarak çözebiliriz.

  • 76 889'dan önce 37 329'u ve daha sonra 23 665'i çıkarabiliriz.
  • 37 329 ile 23 665'i toplayıp, sonucu 76 889'dan çıkarabiliriz.

Biz burada ikinci yöntemi kullanıyoruz.

Doğal Sayılarda Çıkarma İşlemi Şirketin yaptığı masraflar

37 329 ile 23 665'in toplamı 60 994'tür. 76 889'dan 60 994'ü çıkardığımızda, ₺ cinsinden geriye kalan parayı buluruz.

Doğal Sayılarda Çıkarma İşlemi Şirketin Kalan Parası

Birler Basamağı : 9 – 4 = 5 olduğu için sonucun birler basamağı 5'tir.

Onlar Basamağı : 8'den 9 çıkmaz. Bir üst basamaktan ödünç alırsak, eksilenin yüzler basamağı 8 – 1 = 7 ve onlar basamağı 8 + 10 = 18 olur. 18 – 9 = 9 olduğundan sonucun onlar basamağı 9'dur.

Yüzler Basamağı : Ödünç verdikten sonra eksilenin yüzler basamağı 7 kalmıştı. 7'den 9 çıkmaz. Binler basamağından ödünç aldığımızda yüzler basamağı 17 ve binler basamağı 5 olur. 17'den 9 çıkardığımızda 8 kalır. Buna göre sonucun yüzler basamağı 8'dir.

Binler Basamağı : Yüzler basamağına ödünç verdiğimiz için eksilenin binler basamağı 5 kalmıştı. 5 – 0 = 5 olduğu için sonucun binler basamağı 5'tir.

On Binler Basamağı : 7 – 6 = 1 olduğundan sonucun on binler basamağı 1'dir.

CEVAP: C

SORU 4
Doğal Sayılarda Çıkarma İşlemi Test-A ve B şehirleri

A ve B şehirleri arasındaki uzaklık 86 165 metredir. A şehrinden yola çıkan Veli, B şehrine doğru 29 315 metre gittikten sonra bir dinlenme tesisinde mola vermiştir.

Dinlenme tesisinden ayrıldıktan sonra B şehrine ulaşabilmesi için Veli'nin en az kaç metre daha yol gitmesi gerekir?

Metre cinsinden geriye kalan yolun uzunluğu, 86 165 ile 29 315 sayılarının farkına eşittir. 86 165'ten 29 315'i çıkardığımızda geriye 56 850 kalır.

Doğal Sayılarda Çıkarma İşlemi A ve B şehirleri arası uzaklık çözüm

Birler Basamağı : 5 – 5 = 0 olduğu için sonucun birler basamağı 0'dır.

Onlar Basamağı : 6 – 1 = 5 olduğundan sonucun onlar basamağı 5'tir.

Yüzler Basamağı : 1'den 3 çıkmaz. Üst basamaktan ödünç aldığımızda, eksilenin binler basamağı 5 ve yüzler basamağı 11 olur. 11 – 3 = 8 olduğundan sonucun yüzler basamağı 8'dir.

Binler Basamağı : Ödünç verince, eksilenin binler basamağı 5 kalmıştı. 5'ten 9 çıkmayacağı için on binler basamağından ödünç alırız. Bu işlemi yaptığımızda on binler basamağı 7 ve binler basamağı 15 olur. 15 – 6 = 9 olduğundan sonucun binler basamağı 6'dır.

On Binler Basamağı : Binler basamağına ödünç verince eksilenin on binler basamağı 7 kalmıştı. 7 – 2 = 5 olduğundan sonucun on binler basamağı 5'tir.

CEVAP: A

SORU 5
Doğal Sayılarda Çıkarma İşlemi Test-Ayıcık Sorusu

Yukarıdaki işlemin eksileni aşağıdakilerden hangisidir?

Bir çıkarma işleminin eksileni, çıkan ile farkın toplamına eşittir.

Doğal Sayılarda Çıkarma İşlemi Verilmeyen Öğeyi Bulma Çözüm

36 888 ile 5927'nin toplamı 42 815 olduğu için cevap A seçeneğidir.

CEVAP: A

SORU 6
Toplama İşlemi Kırtasiye Sorusu

Yukarıdaki çıkarma işleminde yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Bir çıkarma işlemindeki çıkanı bulabilmek için eksilenden farkı çıkarabiliriz.

Doğal Sayılarda Çıkarma İşlemi Bilinmeyen Öğreyi Bulma Çözüm

Birler Basamağı : 2'den 8 çıkmaz. Onlar basamağından ödünç aldığımızda eksilenin onlar basamağı 0'a ve birler basamağı 12'ye eşit olur. 12 – 8 = 4 olduğundan sonucun birler basamağı 4'tür.

Onlar Basamağı : Ödünç verdiğimiz için eksilenin onlar basamağı 0 olmuştu. 0'dan 8 çıkmaz. Yüzler basamağından ödünç aldığımızda yüzler basamağı 1'e ve onlar basamağı 10'a eşit olur. 10'dan 8 çıkınca geriye 2 kalır. Sonucun onlar basamağı 2'dir.

Yüzler Basamağı : Ödünç verince eksilenin yüzler basamağı 1 kalmıştı. 1'den 8 çıkmaz. Bir üst basamaktan ödünç alınca eksilenin binler basamağı 2 ve yüzler basamağı 11 olur. 11 – 8 = 3 olduğu için sonucun yüzler basamağı 3'tür.

Binler Basamağı : Ödünç verdiğimiz için eksilenin binler basamağı 2 olmuştu. 2'den 6 çıkmaz. On binler basamağından ödünç alırsak binler basamağı 12 ve on binler basamağı 7 olur. 12 – 6 = 6 olduğundan sonucun binler basamağı 6'dır.

On Binler Basamağı : Ödünç verince eksilenin on binler basamağı 7 kalmıştı. 7 – 3 = 4 olduğundan sonucun on binler basamağı 4'tür.

CEVAP: D

SORU 7
Çıkarma İşlemi Verilmeyen Öğeyi Bulma Sorusu

a × b işleminin sonucu c’den ne kadar fazladır?

c : 5'ten 8 çıkmaz. Bir üst basamaktan ödünç alırsak, onlar basamağı 1'e ve birler basamağı 15'e eşit olur. 15 – 8 = 7 olduğu için c, 7'ye eşittir. c = 7

b : Onlar basamağından çıkarma yapmaya devam edelim. Birlerbasamağına ödünç verince onlar basamağı 1 kalmıştı. Yalnız 1'den 7 çıkmayacağı için bu defa da yüzler basamağından ödünç almamız gerekir. Bu işlemi yaptığımızda, onlar basamağı 11'e ve yüzler basamağı 6'ya eşit olur. 11'den 7 çıkarınca altta da gördüğümüz gibi 4 sonucunu elde ederiz.

Yüzler basamağındaki 6'dan b'yi çıkardığımızda 0 elde ediyorsak, b'nin değerinin 6 olması gerekir. b = 6

a :Eksilenin binler basamağındaki 4'ten 9 çıkmaz. On binler basamağından ödünç alırsak, binler basamağı 14 ve on binler basamağı a – 1 olur. Çıkanın on binler basamağı olmadığı için a – 1 sayısını sonucun on binler basamağına yazarız. a – 1 = 4 ise, a = 5'tir.

a = 5, b = 6 ve c = 7 sonuçlarını a × bc işleminde yerlerine yazarsak,

5 × 6 – 7 = 30 – 7 = 23

sonucunu elde ederiz.

CEVAP: B

SORU 8
Çıkarma İşlemi Test Büyücü Sorusu

A sayısı 36 893’ten çıkarıldığında, sonuç 1000’in tam katı çıkmıştır.

Buna göre, A sayısının onlar basamağındaki rakam, yüzler basamağındaki rakamdan kaç fazladır?

Bir sayının 1000'in tam katı olabilmesi için birler, onlar ve yüzler basamaklarının 0 olması gerekir. Buna göre, bir çıkarma sonucunun 1000'in tam katı olabilmesi için eksilenve çıkanın birler, onlar ve yüzler basamaklarının aynı olması gerekir. Buradan A'nın son 3 basamağının 893 olduğu sonucuna varabiliriz. Onlar basamağındaki rakamdan yüzler basamağındaki rakamı çıkarırsak 9 – 8 = 1 sonucuna ulaşırız.

CEVAP: B

SORU 9

Aşağıdaki çıkarma işlemlerinden hangisi yanlış yapılmıştır?

D seçeneğindeki işlem yanlış yapılmıştır. Doğru cevap 40 630'dur.

CEVAP: D

SORU 10
Çıkarma İşlemi Test Para Sorusu

21 915 ₺’yi 50 000 ₺’ye tamamlayabilmek için gereken para, 3187 ₺'den ne kadar fazladır?

Bu soruda, önce 50 000'den 21 915'i ve daha sonra da bulduğumuz sonuçtan 3187'yi çıkarmamız gerekir. Sırayla bu işlemleri yapalım.

Çıkarma İşlemi Test Para Sorusunun Çözümü-1

Birler Basamağı : 0'dan 5 çıkmaz. Üst basamaklardan ödünç almamız gerekir. Eksilenin on binler basamağına kadar olan rakamları 0 olduğu için ödünç almaya bu basamaktan başlamalıyız. Ödünç verme işlemleri yaptığımızda eksilenin on binler basamağı 4, binler, yüzler ve onlar basamakları 9 ve birler basamağı 10 olur. 10 – 5 = 5 olduğu için sonucun birler basamağı 5'tir.

Onlar Basamağı : 9 – 1 = 8 olduğu için sonucun onlar basamağı 8'dir.

Yüzler Basamağı : 9 – 9 = 0 olduğundan sonucun yüzler basamağı 0'dır.

Binler Basamağı : 9 – 1 = 8 olduğu için sonucun binler basamağı 8'dir.

On Binler Basamağı : 4 – 2 = 2 olduğundan sonucun on binler basamağı 2'dir.

Şimdi de 28 085'ten 3187'yi çıkaralım.

Çıkarma İşlemi Test Para Sorusunun Çözümü-2

Birler Basamağı : 5'ten 7 çıkmaz. Üst basamaktan ödünç alırsak, eksilenin onlar basamağı 7 ve birler basamağı 15 olur. 15 – 7 = 8 olduğundan sonucun birler basamağı 8'dir.

Onlar Basamağı : 7'den 8 çıkmaz. Üst basamaklardan ödünç almamız gerekir. Yüzler basamağındaki rakam 0 olduğu için binler basamağındaki 8'den ödünç alarak onlar basamağına kadar ilerleriz. Bu işlemi yaptığımızda binler basamağı 7, yüzler basamağı 9 ve onlar basamağı 17 olur. 17 – 8 = 9 olduğu için sonucun onlar basamağı 9'dur.

Yüzler Basamağı : Önceki adımdaki ödünç alma işlemi sonucunda eksilenin yüzler basamağı 9 olmuştu. 9 – 1 = 8 olduğundan sonucun yüzler basamağı 8'dir.

Binler Basamağı : Onlar basamağındaki ödünç alma işleminden dolayı, binler basamağındaki rakam 7 olmuştu. 7 – 3 = 4'tür. Bu nedenle sonucun binler basamağı 4'e eşittir.

On Binler Basamağı : Çıkanın on binler basamağında bir rakam olmadığı için sonucun on binler basamağı da 2'dir.

CEVAP: B

Yeniden Başlat
Yukarı Çık