5. SINIF MATEMATİK DELİSİ TESTLERİ

DOĞAL SAYILAR

ÖRÜNTÜLER

DOĞAL SAYILARDA TOPLAMA

DOĞAL SAYILARDA ÇIKARMA

ZİHİNDEN TOPLAMA VE ÇIKARMA

TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMLERİNİN SONUÇLARINI TAHMİN ETME

DOĞAL SAYILARDA ÇARPMA

DOĞAL SAYILARDA BÖLME

ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİNİN SONUÇLARINI TAHMİN ETME

ZİHİNDEN ÇARPMA VE BÖLME

BÖLMEDE KALANI YORUMLAMA

ÇARPMA VE BÖLMEDE VERİLMEYEN ÖĞEYİ BULMA

DOĞAL SAYILARIN KARESİ VE KÜPÜ

PARANTEZLİ İŞLEMLER

DÖRT İŞLEM PROBLEMLERİ

BİRİM KESİRLER

BİLEŞİK VE TAM SAYILI KESİRLER

DENK KESİRLER VE SADELEŞTİRME

KESİRLERDE GENİŞLETME

KESİRLERİ SIRALAMA

ÇOKLUK VE BASİT KESİR KADARI

KESİRLERDE TOPLAMA VE ÇIKARMA

KESİR PROBLEMLERİ

ONDALIK GÖSTERİM

KESİR VE ONDALIK GÖSTERİM DÖNÜŞÜMLERİ

ONDALIK GÖSTERİMDE TOPLAMA VE ÇIKARMA

ONDALIK GÖSTERİMİ SIRALAMA VE SAYI DOĞRUSUNDA GÖSTERME

YÜZDELER

TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR

AÇILAR

ÇOKGENLER

ÜÇGENLER

DÖRTGENLER

VERİ İŞLEME

UZUNLUK ÖLÇÜLERİ

ÇEVRE UZUNLUĞU

ZAMAN ÖLÇÜLERİ

KARE VE DİKDÖRTGENİN ALANI

GEOMETRİK CİSİMLER

GEOMETRİK CİSİMLERİN YÜZEY ALANI