Sınıf 5TESTLERKONU 15 ➤ ÇÖZÜMLÜ KONU TESTİ

SÜRE

10:00

DÖRT İŞLEM PROBLEMLERİ

ÇÖZÜMLÜ KONU TESTİ

SORU 1
Dört işlem problemleri test masa sorusu

320 cm uzunluğundaki bir masayı karışlayarak ölçen Zeynep, bu masanın tam olarak 20 karış olduğunu görmüştür.

Buna göre, Zeynep’in bir karışı kaç santimetredir?

Problemde verilenlere göre, Zeynep'in bir karışı ile masanın uzunluğu arasındaki ilişki aşağıdaki gibidir.

(Bir karışın boyu) × 20 = (Masanın uzunluğu)

Buna göre, bir karışın boyu masanın uzunluğunun 20'de 1'ine eşittir. 320 ÷ 20 = 16 cm olduğundan bir karışın boyu 16 cm'dir.

CEVAP: C

SORU 2
Dört işlem problemleri test voleybol sorusu

Bir okuldaki tüm öğrenciler, voleybol takımı oluşturmak için beşer kişilik gruplara ayrıldığında, toplam 108 voleybol takımı çıkmaktadır.

Buna göre, bu okuldaki öğrenci sayısı kaçtır?

Soruda verilenlere göre okuldaki toplam öğrenci sayısının 5'te 1'i 108'e eşittir.

(Öğrenci sayısı) ÷ 5 = 108

Bu işlemdeki bölüneni bulabilmek için bölen ile bölümü çarparız. Buna göre öğrenci sayısı 108 × 5 = 540'tır.

CEVAP: B

SORU 3
Dört işlem problemleri japonca sorusu

Ezgi maaşının 150 TL fazlasının 10’da 1’iyle Japonca kursuna gitmeye karar vermiştir.

Ezgi’nin maaşı 2250 TL olduğuna göre, Japonca kursunun ücreti kaç TL’dir?

 • Ezgi'nin maaaşı: 2250 TL
 • Ezgi'nin maaaşının 150 TL fazlası: 2250 + 150 = 2400 TL
 • Ezgi'nin maaaşının 150 TL fazlasının 10'da 1'i: 2400 ÷ 10 = 240 TL

Buna göre Japonca kursunun ücreti 240 TL'dir.

CEVAP: B

SORU 4
Dört işlem problemleri ceviz sorusu

Bir ceviz ağacının bu sene verdiği ceviz sayısı, geçen sene verdiği ceviz sayısının 3 katının 5 fazlasının yarısına eşittir.

Bu ağaç bu sene 160 ceviz verdiğine göre, geçen sene kaç ceviz vermiştir?

 • Geçen sene verdiği ceviz sayısının 3 katının 5 fazlasının yarısı : 160
 • Geçen sene verdiği ceviz sayısının 3 katının 5 fazlası : 160 × 2 = 320
 • Geçen sene verdiği ceviz sayısının 3 katı : 320 – 5 = 315
 • Geçen sene verdiği ceviz sayısı : 315 ÷ 3 = 105

Buna göre ceviz ağacı geçen sene 105 ceviz vermiştir.

CEVAP: A

SORU 5
Dört işlem problemleri yağmur sorusu

Yağmur, parasının 30 TL’sini kardeşine ve geri kalan parasının yarısını bir arkadaşına verdikten sonra 20 TL’ye bir kitap almıştır.

Yağmur’un geriye 5 TL’si kaldığına göre başlangıçtaki parası kaç TL’dir?

Yağmur'un kitap almadan önceki parası 5 + 20 = 25 TL'dir. Bu para, arkadaşına verdiği paraya eşittir. Buna göre arkadaşına para vermeden önce 25 + 25 = 50 TL'si vardır. Kardeşine 30 TL verdikten sonra 50 TL'si kaldıysa, başlangıçta 50 + 30 = 80 TL'si vardır.

CEVAP: C

SORU 6

Yarısının 3 fazlası 13 olan sayının 2 katının 5 fazlası aşağıdakilerden hangisine eşittir?

 • Sayının yarısının 3 fazlası: 13
 • Sayının yarısı: 13 – 3 = 10
 • Sayı: 10 × 2 = 20
 • Sayının 2 katı: 20 × 2 = 40
 • Sayının 2 katının 5 fazlası: 40 + 5 = 45

CEVAP: D

SORU 7
Dört işlem problemleri test okul sorusu

Bir okuldaki her sınıfta 15 sıra vardır ve her sırada 3 öğrenci oturmaktadır.

Bu okulda 540 öğrenci olduğuna göre, kaç tane sınıf vardır?

Bu okuldaki her sınıfta toplam 15 × 3 = 45 öğrenci vardır. Buna göre sınıf sayısı 540 ÷ 45 = 12'dir.

CEVAP: B

SORU 8
Dört işlem problemleri test bakliyat sorusu

Sezen, 8 kg bakliyat alıp, aldığı bakliyatı iki poşete doldurmuştur. Eve dönerken, poşetlerden birinin daha ağır olduğunu fark etmiştir. Ağır olan poşetteki 1 kiloluk pirinç paketini bu poşetten alarak diğer poşete koyduğunda, ağırlıklar eşitlenmiştir.

Buna göre, başlangıçta hafif olan poşette kaç kilogram bakliyat vardır?

Ağırlıklar eşit olduğunda her poşette 8 ÷ 2 = 4 kg bakliyat olur. Buna göre, hafif olan poşette 4 – 1 = 3 kg bakliyat vardır.

CEVAP: B

SORU 9
Dört işlem problemleri test yaş sorusu

Kemal’in yaşı, Deniz’in yaşının 2 katıdır.

Bir sene sonra Kemal ile Deniz’in yaşları toplamı 32 olacağına göre, Kemal’in şu anki yaşı kaçtır?

Deniz'in şu anki yaşına 1 birim dersek, Kemal'in şu anki yaşı 2 birim olur. 1 sene sonra Deniz'le Kemal'in yaşları sırasıyla 1 birim + 1 ve 2 birim + 1 olur. Bu iki sayının toplamı 3 birim + 2'dir. 3 birim + 2 sayısı 32'ye eşitse, 3 birim = 30'dur. Buna göre Deniz'in yaşı 30 ÷ 3 = 10 ve Kemal'in yaşı 10 × 2 = 20'dir.

CEVAP: C

SORU 10
Dört işlem problemleri çadır sorusu

Cevdet ve Cevat bir kamp gezisine gitmiştir. Her biri 80’er TL verip, kamp alanında satılan çadırdan almışlardır. Bu çadırı aldıktan sonra Cevdet’in kalan parası, Cevat’ın kalan parasının 2 katı olmuştur.

Cevat’ın 40 TL’si kaldığına göre, Cevdet’in çadır almadan önceki parası kaç TL’dir?

Cevat'ın 40 TL'si kaldığına göre, Cevdet'in kalan parası 40 × 2 = 80 TL'dir. Çadır için verdiği 80 TL'yi eklediğimizde Cevdet'in başlangıçtaki parasının 80 + 80 = 160 TL olduğunu görebiliriz.

CEVAP: C

Yeniden Başlat
Yukarı Çık