Sınıf 5TESTLERKONU 9 ➤ ÇÖZÜMLÜ KONU TESTİ

SÜRE

10:00

ÇARPMA VE BÖLME SONUCUNU TAHMİN ETME

ÇÖZÜMLÜ KONU TESTİ

SORU 1
Çarpma Bölme Tahmin Test-Aşcı

122 × 37 çarpımının sonucunu tahmin etmek için iki çarpanı da en yakın onluklara yuvarlayan Yavuz’un tahmini ile işlem sonucu arasındaki fark kaçtır?

  • 122'yi en yakın onluğa yuvarladığımızda 120 ve
  • 37'yi en yakın onluğa yuvarlandığımızda 40 sayısını elde ederiz.

120 × 40 = 4800 ve 122 × 37 = 4514 olduğundan işlem sonucu ile tahmini sonuç arasındaki fark 4800 – 4514 = 286 çıkar.

CEVAP: A

SORU 2
Çarpma Bölme Tahmin Test-Bardak

Celil, her birinde 12 bardak bulunan 768 kutudaki toplam bardak sayısını tahmin edebilmek için bir çarpma işlemi oluşturmuş ve bu işlemin çarpanlarını en yakın onluklara yuvarladıktan sonra çarpmayı gerçekleştirmiştir.

Celil'in kullandığı yönteme göre tahmini bardak sayısı kaçtır?

  • 12'yi en yakın onluğa yuvarlandığımızda 10 ve
  • 768, en yakın onluğa yuvarlandığımızda 770 sayısını buluruz.

10 × 770 = 7700'dür.

CEVAP: C

SORU 3

Çarpma sonucunu tahmin edebilmek için çarpanlar en yakın onluklara yuvarlanabilir.

Aşağıdaki işlemlerin hangisinde bu yöntem kullanılmış olamaz?

B seçeneğindeki çarpanları en yakın onluklara yuvarladığımızda, sırasıyla 610 ve 50 sayılarını elde ederiz. 610 × 50 = 31 500'dür. Seçenekte yaklaşık sonuç 24 400 olarak bulunduğu için soruda anlatılan yöntem bu seçenekte kullanılmış olamaz.

CEVAP: B

SORU 4
Çarpma Bölme Tahmin Test-Bilinmeyen

97 × A işlemindeki çarpanlar en yakın onluklara da, en yakın yüzlüklere de yuvarlansa aynı sonuç elde ediliyorsa, A sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

97, en yakın onluğa da en yakın yüzlüğe de yuvarlansa 100 sayısı elde edilir. Buna göre, A sayısı da en yakın onluk veya en yakın yüzlüğe yuvarlandığında aynı sonuç elde edilmelidir. Seçenekler içinden bu özelliğe sahip olan tek sayı 103'tür. 103 sayısı, en yakın onluğa da en yakın yüzlüğe de yuvarlansa 100 sayısı elde edilir.

CEVAP: C

SORU 5
Çarpma Bölme Tahmin-Carpim Sonucu

7a5 × a işlemindeki ilk çarpan en yakın yüzlüğe yuvarlandığında sonuç 6400 çıktığına göre, a aşağıdakilerden hangisidir?

a'nın değerine göre, 7a5 sayısını en yakın yüzlüğe yuvarladığımızda 700 veya 800 sayılarından birini elde ederiz. Yalnız 6400, 700'e tam bölünmediği için 7a5 sayısının 800'e yuvarlanmış olması gerekir. 6400 : 800 = 8 olduğundan a = 8'dir.

CEVAP: C

SORU 6
Çarpma Bölme Tahmin-Test-Kuşlu

196 : 10 işlemindeki bölünen, bölenin en yakın tam katına yuvarlandığında, sonuç aşağıdakilerden hangisine eşit çıkar?

Bu işlemin bölüneni 196 ve böleni 10'dur. 196, 10'un en yakın tam katına yuvarlandığında 200 sayısı elde edilir. 200 : 10 = 20'dir.

CEVAP: C

Bir bölme işleminde, sonucu tahmin edebilmek için, bölünenin en yüksek iki basamağını bölümün en yakın tam katına yuvarlayıp, diğer basamaklarını 0 yapabiliriz.

(Aşağıdaki problemleri çözerken bu yöntemi kullanalım.)

SORU 7

638 : 8 işleminin tahmini sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

638'in en yüksek 2 basamağı 63'tür. 63'ü 8'in en yakın tam katına yuvarladığımızda 64 sayısını elde ederiz. Bölünenin son basamağını da 0'larsak, bu sayı 640 haline dönüşür. 640 : 8 = 80'dir.

CEVAP: B

SORU 8

628 : a işleminin sonucunu tahmin edebilmek için bölünen 640’a yuvarlanıyorsa, a aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Bölünen 640'a yuvarlanıyorsa, a sayısı 64'ün bir böleni olmalıdır. Seçenekler içinde 64'ün tek kalansız böleni 8'dir.

CEVAP: D

SORU 9

a41 : 8 işleminin tahmin sonucu 80 ise, a aşağıdakilerden hangisidir?

a41 : 8 işleminin tahmini sonucu 80 ise a41 sayısı 80 × 8 = 640'a yuvarlanmıştır. Buna göre, a4, 8'in en yakın tam katına yuvarlandığında 64 bulunmalıdır.Buradan a = 6 sonucuna varabiliriz.

CEVAP: B

SORU 10

921 : 9 işleminin tahmin sonucu ile 721 : 7 işleminin tahmin sonucu arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?

  • 92, 9'un en yakın tam katına yuvarlandığında 90 olur. 900 : 9 = 100 olduğundan 921 : 9 işleminin tahmini sonucu 100'dür.
  • 72, 7'nin en yakın tam katına yuvarlandığında sonuç 70 çıkar. 700 : 7 = 100 olduğu ikinci işlemin tahmini sonucu 100'dür.

Tahminler arasındaki fark 100 – 100 = 0'dır.

CEVAP: A

Yeniden Başlat
Yukarı Çık