Sınıf 5TESTLERKONU 3 ➤ KONU TESTİ 2

SÜRE

10:00

DOĞAL SAYILARDA TOPLAMA

KONU TESTİ 2

Toplama İşlemi Test Şirket Sorusu

Yukarıda 2014 yılında kurulan bir şirketin yıllara göre kârı tablo halinde verilmiştir. İlk 4 soruyu bu tabloya göre cevaplayınız.

SORU 1

Bu şirketin ilk iki yılda elde ettiği kâr toplam kaç TL’dir?

CEVAP: C

SORU 2

Bu şirkettin çift sayılı yıllarda elde ettiği kâr toplam kaç TL’dir?

CEVAP: A

SORU 3

Bu şirketin ilk üç yılda elde ettiği kâr aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP: D

SORU 4

Bu şirketin dört yıllık kârı toplam kaç TL’dir?

CEVAP: B

SORU 5

Aşağıdaki toplama işlemlerinden hangisinin sonucunda daha fazla “0” rakamı vardır?

CEVAP: C

SORU 6
Toplama İşlemi Test Hangisi Yanlış

Tahtadaki işlemin hangi basamağındaki rakamlardan birini değiştirirsek, bu işlem doğru olur?

CEVAP: C

SORU 7
Toplama İşlemi Test Şehirler Sorusu

Yukarıda A, B, C ve D şehirleri arasındaki ulaşım yolları ve bu yolların metre cinsinden uzunlukları verilmiştir.

Buna göre, D şehrinden E şehrine seyahat etmek isteyen bir kişi en az kaç metre yol gitmelidir?

CEVAP: A

SORU 8
Toplama İşlemi Test Fabrika Sorusu

Yılda 200 ton iplik üretimi ile başlayan bir fabrika, her yıl üretimini 2 katına çıkarmayı başarmıştır.

Buna göre, ilk 3 yıldaki üretiminin toplamı kaç tondur?

CEVAP: C

SORU 9
Toplama İşlemi Test Örüntünün Toplamı Sorusu

Yukarıdaki sayı örüntüsünün ilk kaç teriminin toplamı 800 ile 1000 arasındadır?

CEVAP: C

SORU 10

Aşağıdaki toplama işlemlerinden hangisi yanlış yapılmıştır?

CEVAP: A

Yeniden Başlat
Yukarı Çık