Sınıf 5TESTLERKONU 39 ➤ KONU TESTİ 3

SÜRE

10:00

GEOMETRİK CİSİMLER

KONU TESTİ 3

SORU 1
Açınım hangisi test

Yukarıda açınımı verilen geometrik cisim aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP: C

SORU 2

Ayrıt uzunluklarının toplamı 36 m olan bir küpün taban alanı kaç metrekaredir?

CEVAP: B

SORU 3

Dikdörtgenler prizması ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

CEVAP: C

SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi, ayrıt uzunlukları 2, 3 ve 4 birim olan bir dikdörtgenler prizmasının yüzeylerinden biri değildir?

CEVAP: A

SORU 5

Ayrıt uzunluğu 6 cm olan bir küp oluşturabilmek için bir kenarı 6 cm olan karelerden kaç tanesinin kullanılması gerekir?

CEVAP: B

SORU 6

Bir küpte kaç farklı uzunlukta ayrıt vardır?

CEVAP: A

SORU 7
Geometrik cismin açınımı test

Yukarıdaki dikdörtgenler prizmasının açınımı hangisinde doğru verilmiştir?

CEVAP: A

SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi bir küp açınımıdır?

CEVAP: A

SORU 9

Aşağıdaki dikdörtgenlerden hangisi, ayrıt uzunlukları 2 birim, 3 birim ve 4 birim olan bir dikdörtgenler prizmasının yüzlerinden biri değildir?

CEVAP: D

SORU 10

Aşağıdaki şekillerden hangisinin açınımında bir kenarı 2 birim olan kare bulunmaktadır?

CEVAP: C

Yeniden Başlat
Yukarı Çık