Sınıf 5TESTLERKONU 6 ➤ ÇÖZÜMLÜ KONU TESTİ

SÜRE

10:00

TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMLERİNİN SONUÇLARINI TAHMİN ETME

ÇÖZÜMLÜ KONU TESTİ

SORU 1
Toplama Çıkarma Tahmin Test-Matematik Balığı

a75b sayısı en yakın onluğa yuvarlandığında 1750 sayısı elde edildiğine göre, a + b aşağıdakilerden hangisi olabilir?

a75b sayısı en yakın onluğa yuvarlandığında 1750 sayısı elde ediliyorsa, a rakamı kesinlikle 1 olmalıdır. b ise, 5'ten küçük herhangi bir rakam olabilir. Buna göre a + b toplamı 6'dan küçük olmalıdır.

CEVAP: A

SORU 2

A, 3 basamaklı bir sayıdır.

A'nın en yakın onluğa yuvarlanmasıyla bulunan sayı ile A – 1'in en yakın onluğa yuvarlanmasıyla bulunan sayı arasındaki fark 10 ise, A'nın birler basamağındaki rakam aşağıdakilerden hangisidir?

A ve A – 1 farklı onluklara yuvarlanıyorsa, birler basamağındaki rakamın 5 olması gerekir.

CEVAP: B

SORU 3
Toplama Çıkarma Tahmin Test-Verilmeyen Rakam

500 + 7a8 işleminin sonucu en yakın yüzlüğe yuvarlandığında 1200 sayısı elde edilmiştir.

Buna göre a’nın alabileceği en yüksek değer kaçtır?

Toplanan sayıların yüzler basamağındaki basamak değerlerini topladığımızda 1200 sayısını elde ederiz. Buna göre diğer basamak değerlerinin toplamı 50'den küçük olmalıdır. Bu şartı sağlayan en büyük a rakamı 4'tür.

CEVAP: B

SORU 4

Bir sayı en yakın yüzlüğe de en yakın binliğe de yuvarlandığında aynı sonuç elde ediliyorsa, bu sayı hakkında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

Bir sayı en yakın binliğe yuvarlandığında yüzler basamağı 0 olur. En yakın yüzlüğe yuvarlandığında yüzler basamağının yine 0 olabilmesi için yuvarlama yapmadan önce bu basamağın ya 0 ya da 9 olması gerekir.

CEVAP: A

SORU 5
Toplama Çıkarma Tahmin-İşlemi yuvarlama

Ali bir çıkarma işlemdeki öğeleri en yakın yüzlüklere yuvarladığında bu işlem

2500 – 1800

haline dönüşmektedir.

Buna göre, yuvarlama yapmadan önceki işlem aşağıdakilerden hangisi olabilir?

C seçeneğindeki öğeler en yakın yüzlüklere yuvarlandığında 2500 – 1800 işlemi elde edilir. Diğer seçeneklerdeki sayılar yuvarlandığında edilen işlemler aşağıdaki gibidir.

A) 2500 – 1700

B) 2600 – 1800

D) 2600 – 1800

CEVAP: C

SORU 6
Toplama Çıkarma Tahmin Test Yuvarlama Sorusu

983 + 753 işlemindeki sayılar en yakın onluklara yuvarlandığında sonuç X ve en yakın yüzlüklere yuvarlandığında sonuç Y çıkmıştır.

X ile Y arasındaki fark aşağıdakilerden hangisine eşittir?

983 + 753 işleminin öğeleri en yakın onluklara yuvarlandığında, sırasıyla, 980 ve 750 sayıları elde edilir ve işlem sonucu 980 + 750 = 1730 çıkar.

Aynı sayılar en yakın yüzlüklere yuvarlandığında ise, ilk sayı 1000'e ve ikinci sayı 800'e eşit olur. Bu iki sayının toplamı 1000 + 800 = 1800'dür.

İki sonuç arasındaki fark 1800 – 1730 = 70 çıkar.

CEVAP: A

SORU 7

165, 93 ve 86 sayıları en yakın onluklara yuvarlanıp, toplandığında sonuç aşağıdakilerden hangisi olur?

  • 165'i en yakın onluğa yuvarladığımızda 170,
  • 93'ü en yakın onluğa yuvarladığımızda 90 ve
  • 86'yı en yakın onluğa yuvarladığımızda 90

sayılarını elde ederiz. Yuvarlanmış sayıları topladığımızda

170 + 90 + 90 = 350

sonucuna ulaşırız.

CEVAP: C

SORU 8

296 – 48 işlemindeki öğeler çıkarma yapmadan önce en yakın onluklara yuvarlanırsa, işlem sonucu kaç çıkar?

296 ve 48 sayıları en yakın onluklara yuvarlandığında sırasıyla 300 ve 50 sayıları elde edilir. Yuvarlanmış sayılar arasındaki fark 300 – 50 = 250'dir.

CEVAP: B

SORU 9
Toplama Çıkarma Tahmin Test-Onluğa Yuvarlama

Ceyda bir işlem sonucunu tahmin edebilmek için bu işlemin öğelerini en yakın onluklara yuvarlamaktadır.

Aşağıdaki işlemlerden hangisinde, Ceyda’nın tahmini ile gerçek sonuç arasındaki fark en fazladır?

Sırayla, gerçek ve tahmini sonuçları bulalım.

A)

Gerçek Sonuç : 86 – 43 = 43

Tahmini Sonuç : 90 – 40 = 50

Fark : 50 – 43 = 7

B)

Gerçek Sonuç : 92 – 21 = 71

Tahmini Sonuç : 90 – 20 = 70

Fark : 71 – 70 = 1

C)

Gerçek Sonuç : 35 – 20 = 15

Tahmini Sonuç : 40 – 20 = 20

Fark : 20 – 15 = 5

D)

Gerçek Sonuç : 73 – 28 = 45

Tahmini Sonuç : 70 – 30 = 40

Fark : 45 – 40 = 5

En yüksek farkı A seçeneğinde elde ediyoruz.

CEVAP: A

SORU 10
Toplama Çıkarma Tahmin Test Kuşlu Soru

85 + 7aişleminin sonucunu tahmin edebilmek için toplanan sayılar en yakın onluklara yuvarlandığında, gerçek sonuç ile tahmin arasındaki fark 2 çıkıyorsa, a aşağıdakilerden hangisine eşittir?

85, en yakın onluğa yuvarlandığında 5 artarak 90 olur. Gerçek sonuç ile tahmin arasındaki farkın 2 olabilmesi için toplanan diğer sayı yuvarlanırken 3 birim düşmesi gerekir. Bu durum ancak birler basamağında 3 olan bir sayı ile mümkündür.

CEVAP: D

Yeniden Başlat
Yukarı Çık