Sınıf 5TESTLERKONU 1 ➤ KONU TESTİ 5

SÜRE

10:00

DOĞAL SAYILAR

KONU TESTİ 5

SORU 1

270 703 183 sayısının on binler ve on milyonlar basamağındaki rakamların toplamı kaçtır?

CEVAP: C

SORU 2

700 812 000 sayısının binler ve on binler basamağındaki rakamları 0 ile değiştirirsek, oluşan yeni sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisi olur?

CEVAP: B

SORU 3

984 216 735 sayısının milyonlar bölüğündeki tüm rakamları 1’er azalttığımızda hangi sayıyı elde ederiz?

CEVAP: D

SORU 4

680 800 928 sayısındaki 8 rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır?

CEVAP: B

SORU 5

100 200 300 sayısının milyonlar bölüğü ile birler bölüğünün toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP: C

SORU 6

1♠9 8♥3 7♦6

Yukarıdaki sayı, 1’den 9’a kadar olan rakamların yalnızca birer defa kullanılmasıyla oluşturulmuştur.

Bu sayının birler, binler ve milyonlar bölüğündeki rakamların toplamı birbirine eşitse, ♠ + ♥ – ♦ işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP: C

SORU 7

Şevket defterine yazdığı 8 basamaklı sayı ile ilgili olarak aşağıdaki ipuçlarını vermiştir:

  • yüzler ve milyonlar basamağındaki rakamların toplamı 11’dir.
  • on milyonlar ve yüz binler basamağındaki rakamların toplamı 8’dir.
  • onlar ve binler basamağındaki rakamların toplamı 15’tir.

Buna göre, Şevket’in defterine yazdığı sayı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

CEVAP: C

SORU 8

216 325 000 sayısının sonundaki sıfırlardan ikisi atılırsa, yeni oluşan sayıda 3’ün basamak değeri kaç olur?

CEVAP: C

SORU 9

A = 808 712 605

B = 375 521 216

C = 712 375 808

Sırayla, A sayısının milyonlar bölüğü, B sayısının binler bölüğü ve C sayısının birler bölüğü soldan sağa doğru yazılarak, 9 basamaklı bir sayı elde edilmiştir.

Bu sayının on milyonlar ve yüzler basamağındaki rakamların toplamı kaçtır?

CEVAP: C

SORU 10

75 805 324 sayısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

CEVAP: C

Yeniden Başlat
Yukarı Çık