Sınıf 5TESTLERKONU 25 ➤ ÇÖZÜMLÜ KONU TESTİ

SÜRE

10:00

KESİR VE ONDALIK GÖSTERİM DÖNÜŞÜMLERİ

ÇÖZÜMLÜ KONU TESTİ

SORU 1
Kesir ondalık gösterim dönüşümü test 1

0,9 sayısı aşağıdaki kesirlerinden hangisine eşittir?

...

TAM KISIM

Ondalık gösterimin tam kısmı 0 olduğu için kesrin tam kısmına bir şey yazmayız.

...

PAY

Ondalık kısmı, kesrin payına yazarız.

...

PAYDA

Ondalık kısımda 1 rakam olduğundan kesrin paydasına 10 yazarız.

CEVAP: A

SORU 2

12,20 sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

...

TAM KISIM

Ondalık gösterimin tam kısmını kesrin tam kısmına yazarız.

...

PAY

Ondalık kısmı, kesrin payına yazarız.

...

PAYDA

Ondalık kısımda 2 rakam olduğundan kesrin paydasına 100 yazarız.

Kesirli kısmı 20 ile sadeleştirelim.

...

Elde ettiğimiz kesri bileşik kesre dönüştürelim.

... ...

CEVAP: A

SORU 3
Kesir ondalık gösterim dönüşümü test 2

7,2 sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

...

TAM KISIM

Ondalık gösterimin tam kısmını kesrin tam kısmına yazarız.

...

PAY

Ondalık kısmı, kesrin payına yazarız.

...

PAYDA

Ondalık kısımda 1 rakam olduğundan kesrin paydasına 10 yazarız.

Kesirli kısmı sadeleştirdiğimizde B seçeneğinde verilen kesri elde ederiz.

...

CEVAP: B

SORU 4
Kesir ondalık gösterim dönüşümü test 3

10,5 sayısı aşağıdakilerden hangisine eşit değildir?

...

TAM KISIM

Ondalık gösterimin tam kısmını kesrin tam kısmına yazarız.

...

PAY

Ondalık kısmı, kesrin payına yazarız.

...

PAYDA

Ondalık kısımda 1 rakam olduğundan kesrin paydasına 10 yazarız.

Kesirli kısmı 5 ile sadeleştirelim.

...

Bu kesri bileşik kesre dönüştürelim.

... ...

Bu kesir ...'a eşit değildir.

CEVAP: C

SORU 5
Kesir ondalık gösterim dönüşümü test 4

4,a sayısı ... ile toplandığında sonuç 5 çıkıyorsa, a rakamı aşağıdakilerden hangisidir?

... ile toplandığında 5 sonucunu veren sayı

... ...'dir.

Bu sayının kesirli kısmını 5 ile genişletelim.

...

Bu kesri ondalık gösterime dönüştürelim.

4,TAM KISIM: Kesrin tam kısmını ondalık gösterimin tam kısmına yazıp, sağına virgül koyalım.
4,5ONDALIK KISIM: Kesrin payını ondalık kısma yazalım.

Buna göre a rakamı 5'tir.

CEVAP: D

SORU 6
Kesir ondalık gösterim dönüşümü test 5

... işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

1,8'i kesre dönüştürelim.

...

TAM KISIM

Ondalık gösterimin tam kısmını kesrin tam kısmına yazarız.

...

PAY

Ondalık kısmı, kesrin payına yazarız.

...

PAYDA

Ondalık kısımda 1 rakam olduğundan kesrin paydasına 10 yazarız.

Elde ettiğimiz kesri 2 ile sadeleştirelim.

...

Bu kesri çıkarma işleminde yerine yazalım.

...

CEVAP: B

SORU 7
Kesir ondalık gösterim dönüşümü test 8

... toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

... ... ...

... kesrini ondalık gösterime dönüştürelim.

0,TAM KISIM: Kesrin tam kısmı olmadığı için ondalık gösterimin tam kısmına 0 yazıp, sağına virgül koyalım.
0,7ONDALIK KISIM: Kesrin payını ondalık kısma yazalım.

CEVAP: B

SORU 8
Kesir ondalık gösterim dönüşümü test 7

... kesrinin ondalıklı gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

Kesri 4'le genişletelim.

...

Bu kesri ondalık gösterime dönüştürelim.

0,TAM KISIM: Kesrin tam kısmı olmadığı için ondalık gösterimin tam kısmına 0 yazıp, sağına virgül koyalım.
0,16ONDALIK KISIM: Kesrin payını ondalık kısma yazalım.

CEVAP: D

SORU 9
Kesir ondalık gösterim dönüşümü test 6

... kesrinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

Kesirli kısmı 2 ile genişletelim.

...

Bu kesri ondalık gösterime dönüştürelim.

1,TAM KISIM: Kesrin tam kısmını ondalık gösterimin tam kısmına yazıp, sağına virgül koyalım.
1,2ONDALIK KISIM: Kesrin payını ondalık kısma yazalım.

CEVAP: C

SORU 10

... kesri ondalık gösterime dönüştürüldüğünde, onda birler basamağındaki sayı 8 oluyorsa, ... aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Bu kesri ondalık gösterime dönüştürürken, 2 ile genişletme yaparız. a'nın 2 katının birler basamağında 8 rakamı olabilmesi için a sayısı 4'e eşit olabilir. a = 4 için bu sayı 0,8 olur.

CEVAP: D

Yeniden Başlat
Yukarı Çık