Sınıf 5TESTLERKONU 18 ➤ ÇÖZÜMLÜ KONU TESTİ

SÜRE

10:00

DENK KESİRLER VE SADELEŞTİRME

ÇÖZÜMLÜ KONU TESTİ

SORU 1

Aşağıdaki kesirlerden hangisi ... ile sadeleştirildiğinde ... kesri elde edilir?

Bir kesir sadeleştirilirken hem payı hem de paydası 8'e bölünür. 8'e bölündüğünde 1 sonucunu veren sayı 8 ve 2 sonucunu veren sayı 16'dır. Bu nedenle kesrin sadeleştirme yapılmadan önceki gösterimi ...'dır.

CEVAP: D

SORU 2

... kesri aşağıdaki kesirlerden hangisine denk değildir?

...'ye denk olan kesirlerin payı paydasının yarısı kadardır. Bu özelliği sağlamayan tek kesir B seçeneğinde verilmiştir.

CEVAP: B

SORU 3

... kesri ... ile sadeleştirilebiliyorsa, ... ve ... doğal sayıları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Bir kesrin 2 ile sadeleştirilebiliyor olması, hem payının hem de paydasının 2'ye tam bölündüğünü gösterir. 2'ye tam bölünen sayılar ise çifttir.

CEVAP: A

SORU 4

... kesri ... ile sadeleştirilebiliyorsa, iki basamaklı ... sayısının birler basamağının alabileceği değerler toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

Bir kesrin 5 ile sadeleştirilebilmesi için hem payının hem de paydasının 5'e kalansız bölünebiliyor olması gerekir. Onlar basamağında 1 rakamı olan ve 5'e kalansız bölünebilen iki basamaklı sayılar 10 ve 15'tir. Bu nedenle 1a sayısındaki a yerine 0 veya 5 gelebilir. Bu değerlerin toplamı 0 + 5 = 5'tir.

CEVAP: B

SORU 5

... ile sadeleştirildiğinde ...'e eşit olan kesir aşağıdakilerden hangisidir?

Bir kesrin 2 ile sadeleştirilmesi hem payının hem de paydasının 2'ye bölünebilmesi anlamına gelir. Sadeleştirme yapılmadan önceki halini bulabilmek için ...'ün payını ve paydasını 2 ile çarpabiliriz.

...

CEVAP: C

SORU 6

Aşağıdaki kesirlerden hangisinin en sade hali ... değildir?

Seçeneklerde verilen kesirlerin en sade halleri aşağıdaki gibidir.

A) ... (2 ile sadeleştirme)

B) ... (7 ile sadeleştirme)

C) ... (5 ile sadeleştirme)

D) ... (25 ile sadeleştirme)

En sade hali ... olmayan tek kesir ...'dir.

CEVAP: C

SORU 7
Denk kesirler test

... kesrinin en sade hali bir birim kesirse, ... sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Bir birim kesrin payı 1'dir. Sadeleştirildiğinde, ... kesrinin bir birim kesre eşit çıkabilmesi için paydasının 6'ya tam bölünebilmesi gerekir. Seçeneklerde 6'ya kalansız bölünebilen tek sayı 72'dir.

CEVAP: C

SORU 8

... ile sadeleştirildiğinde ...'e eşit olan bir kesir ... ile sadeleştirilirse aşağıdakilerden hangisine eşit çıkar?

8 ile sadeleştirildiğinde ...'e eşit olan kesir

...'tür.

Bu kesir 4 ile sadeleştirildiğinde ... kesri elde edilir.

...

CEVAP: B

SORU 9

Payı tek basamaklı en büyük doğal sayıya, paydası ise iki basamaklı en büyük doğal sayıya eşit olan kesrin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir?

Tek basamaklı en büyük doğal sayı 9 ve iki basamaklı en büyük doğal sayı 99'dur. ... kesrinin hem payı hem de paydası 9'a kalansız bölünür. ...'u 9'la sadeleştirdiğimizde ... kesrini elde ederiz.

...

CEVAP: A

SORU 10

... kesrinin en sade hali kendisine eşitse, ... aşağıdakilerden hangisi olabilir?

... kesrinin en sade hali kendisine eşitse hem ...'yı hem de 12'yi bölen 1'den büyük doğal sayı bulunmamaktadır. ... sayısı

  • 6 olamaz. Çünkü hem 6 hem de 12 sayısı 6'ya kalansız bölünür.
  • 7 olabilir. Hem 7'yi hem de 12'yi bölen 1'den büyük bir doğal sayı yoktur.
  • 8 olamaz. Çünkü hem 8 hem de 12 sayısı 4'e kalansız bölünür.
  • 9 olamaz. Çünkü hem 9 hem de 12 sayısı 3'e kalansız bölünür.

CEVAP: B

Yeniden Başlat
Yukarı Çık