Sınıf 5TESTLERKONU 33 ➤ ÇÖZÜMLÜ KONU TESTİ

SÜRE

10:00

DÖRTGENLER

ÇÖZÜMLÜ KONU TESTİ

SORU 1
Dörtgen testi

Yukarıdaki dörtgende,

  • ... açısı tüm iç açıların toplamının ...'üne eşittir.
  • ... açısı tüm iç açıların toplamının ...'üne eşittir.
  • ... ve ... açıları eşittir.

Yukarıdaki bilgilere göre ... hangisine eşittir?

ABCD bir dörtgen olduğundan tüm iç açılarının toplamı 360°'dir. Buna göre

  • ... ... ve
  • ... ...'dir.

... ve ... açılarının toplamı

360° – (90° + 120°) = 150°'dir.

Bu iki açı birbirine eşit olduğundan ...  = 150° ÷ 2 = 75°'dir.

CEVAP: C

SORU 2
Yamuk test sorusu

ABCD bir paralelkenar ve KLMN bir yamuktur. ... ise ... hangisine eşittir?

... ... olduğundan ... ...'dir. Buna göre ... açısı da 70°'dir. ... açısı bu açıyı 180°'ye tamamladığından

... ...'dir.

CEVAP: C

SORU 3
Dikdörtgen test sorusu

Yukarıdaki ABEF bir kare ve BCDE bir dikdörtgense, |CD| uzunluğu kaç birimdir?

ABEF bir kare olduğundan |BE| uzunluğu 4 birimdir. BCDE ise bir dikdörtgen olduğu için |CD| uzunluğu |BE|'ye eşittir.

CEVAP: A

SORU 4
Eşkenar üçgen-dörtgen test sorusu

İki eşkenar üçgenden oluşan yukarıdaki dörtgende ... açısının ölçüsü hangisine eşittir?

Bir eşkenar üçgenin iç açılarından her biri 60°'dir. ... açısı ABC ve BCD üçgenlerine ait birer iç açının toplamına eşittir.

... ...

...

...

CEVAP: C

SORU 5
  • Kare
  • Dikdörtgen
  • Eşkenar dörtgen
  • Yamuk

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri paralelkenardır?

Kare ve dikdörtgenin karşılıklı kenarları paraleldir.

CEVAP: B

SORU 6

Bir dikdörtgen ortadan ikiye bölündüğünde 2 kare elde edildiğine göre, bu dikdörtgen hakkında hangisi doğrudur?

Kare ve dikdörtgen çözüm

İki kareden oluşan bu dikdörtgende uzun kenar kısa kenarın 2 katıdır.

CEVAP: B

SORU 7
Kareler test sorusu

Bir kenarı 5 birim olan ve 15 kareden oluşan yukarıdaki dikdörtgenin uzun ve kısa kenarları arasındaki fark kaç birimdir?

Bu dikdörtgenin uzun kenarı 5 × 5 = 25 birim ve kısa kenarı 3 × 5 = 15 birim birim uzumluğundadır. Aradaki fark 25 – 15 = 10 birimdir.

CEVAP: C

SORU 8
Paralelkenar test sorusu

Yukarıdaki paralelkenarın bir eşkenar dörtgen olabilmesi için |DC| uzunluğunun kaç birim olması gerekir?

Bu paralelkenarın bir eşkenar dörtgen olabilmesi için kenar uzunluklarının eşit olması gerekir. Buna göre |DC| = 5 birim olmalıdır.

CEVAP: B

SORU 9

Kare hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Kare bir dörtgendir. Dörtgenlerin iç açılarının toplamı 360°'dir.

CEVAP: D

SORU 10
Üçgenlerin bileşimi test sorusu

ABCD paralelkenarında |AC| uzunluğu hangisine eşittir?

ADC bir ikizkenar üçgendir. Bu üçgenin eş açılarının toplamı 180° – 60° = 120° olduğundan bu açılardan her biri 120° ÷ 2 = 60°'dir. ADC'nin tüm iç açıları 60° olduğu için bu üçgen aynı zamanda bir eşkenar üçgendir. Eşkenar üçgende tüm kenarlar eşit uzunluktadır. Buna göre |AC| = |AD| = 5 birimdir.

CEVAP: A

Yeniden Başlat
Yukarı Çık