Sınıf 5TESTLERKONU 11 ➤ ÇÖZÜMLÜ KONU TESTİ

SÜRE

10:00

BÖLMEDE KALANI YORUMLAMA

ÇÖZÜMLÜ KONU TESTİ

SORU 1
Bölmede kalanı yorumlama test kitap sorusu

Remzi, biriktirdiği 100 TL’si ile arkadaşlarına tanesi 12 TL olan kitaplardan alacaktır.

Elindeki parayla en fazla kaç arkadaşına kitap alabilir?

100'ü 12'ye böldüğümüzde, bölüm 8 ve kalan 4 olur. Buna göre, Remzi elindeki parayla 8 arkadaşına kitap alabilir. Kalan 4 TL'ye kitap alınamayacağı için bu miktar ihmal edilir.

CEVAP: C

SORU 2
Bölmede kalanı yorumlama test otobüs sorusu

Bünyesinde 44 muavin çalışan bir şehirlerarası otobüs firmasının 20 otobüsü bulunmaktadır.

Her sefer için 3 muavin bulundurma zorunluluğu varsa, bu firma bir defada en fazla kaç sefer düzenleyebilir?

44'ü 3'e böldüğümüzde, bölüm 14 ve kalan 2 olur. Buna göre otobüs firması bir defada 14 sefer düzenleyebilir. Bu sayı otobüs sayısından fazla olsaydı, düzenleyebileceği en fazla sefer sayısı 20 olurdu.

Bu soruda yaptığımız bölme işlemindeki kalanı ihmal ederiz.

CEVAP: B

SORU 3
Bölmede kalanı yorumlama test voleybol sorusu

Bir okuldaki voleybol turnuvası için 5’er kişilik takımlar oluşturulması istenmektedir.

Bir takımdaki öğrencilerin aynı sınıftan olma zorunluluğu varsa, 33 öğrencisi olan 5-A sınıfından en fazla kaç takım çıkarılabilir?

33'ü 5'e böldüğümüzde, bölüm 6 ve kalan 3 olur. Buna göre, 33 kişilik bir sınıftan 5 kişilik en fazla 6 takım oluşturulabilir. Kalan 3 kişi ile takım oluşturulamayacağı için bu kişiler ihmal edilir.

CEVAP: B

SORU 4
Bölmede kalanı yorumlama test teknik gezi

33 öğrencili bir sınıf, hidroelektrik santraline teknik geziye götürülecektir. Bu gezi için her biri en fazla 4 öğrenci alan arabalardan kullanacaktır.

Tüm öğrencilerin geziye aynı anda katılabilmesi için en az kaç araba kullanılması gerekir?

Bu sorunun çözümünde böleni yuvarlama yöntemini kullanmamız gerekir.

33'ü 4'e böldüğümüzde, bölüm 8 ve kalan 1 olur. Buna göre 8 araba tam dolar ve kalan 1 öğrenci için de fazladan 1 araba daha kullanılması gerekir. Bu nedenle toplam 8 + 1 =  9 araba gerekir.

CEVAP: C

SORU 5
Bölmede kalanı yorumlama test kitap yazma

Neva, 190 cümleden oluşan bir öykü yazmıştır. Bu öyküyü dosya kâğıtlarının her iki yüzünü de kullanarak temize çekecektir.

Bir dosya kâğıdının bir yüzüne tam 15 cümle yazabiliyorsa, yazdığı öykünün tamamını temize çekebilmesi için Neva’nın kaç dosya kâğıdına ihtiyacı olur?

Bu sorunun çözümünde böleni yuvarlama yöntemini kullanmamız gerekir.

Neva kâğıdın bir yüzüne 15 cümle yazabiliyorsa, bir dosya kâğıdına 15 × 2 = 30 cümle yazabilir.

190'ı 30'a böldüğümüzde, bölüm 30 ve kalan 10 olur. Bu nedenle, Neva 6 kâğıdı tamamen doldurur ve kalan 10 cümleyi yazmak için 1 kâğıda daha ihtiyaç duyar. Buna göre, toplam 6 + 1 = 7 kâğıt kullanır.

CEVAP: A

SORU 6
Bölmede kalanı yorumlama test elma sorusu

80 elmanın tümü 6 kişiye eşit şekilde paylaştırıldığında kişi başına kaç elma düşer?

Bu sorunun çözümünde paylaştırma yöntemini kullanmamız gerekir.

80'in 6'ya bölümünü ... kesriyle gösterebiliriz.

CEVAP: A

SORU 7
Bölmede kalanı yorumlama test un sorusu

131 kg unun tamamı 4 çuvala eşit şekilde paylaştırılırsa, her çuvaldaki unun kütlesi kaç kilogram olur?

Bu sorunun çözümünde paylaştırma yöntemini kullanmamız gerekir.

131 kg un 4 çuvala eşit paylaştırılırsa her çuvalda ... kg un olur.

CEVAP: B

SORU 8
Bölmede kalanı yorumlama test kalem sorusu

5'li paketler halinde satılan X marka kalemlerin paketi 33 TL'ye satılmaktadır.

Buna göre, kalemlerin tanesi kaç TL’ye gelmektedir?

Bu sorunun çözümünde paylaştırma yöntemini kullanmamız gerekir.

5 tanesi 33 TL olan kalemlerin tanesi ... TL'ye gelir.

CEVAP: B

SORU 9
Bölmede kalanı yorumlama test şeker sorusu

7 kişiye eşit şekilde paylaştırıldığında kişi başına ... kg düşen bir çuval şeker, 3 kişiye paylaştırılsaydı kişi başına kaç kg şeker düşerdi?

Bu sorunun çözümünde paylaştırma yöntemini kullanmamız gerekir.

7 kişiye eşit şekilde paylaştırıldığında kişi başına ... kg şeker düşüyorsa, toplam şeker miktarı 32 kg'dır. 32 kg şeker 3 kişiye eşit olarak paylaştırılırsa, kişi başına ... kg şeker düşer.

CEVAP: D

SORU 10
Bölmede kalanı yorumlama test kağıt sorusu

Canan'la İnci bir iskambil oyunu oynamaktadırlar. Ne Canan ne de İnci üst üste iki oyun kazanamamaktadır.

İlk oyunu Canan kazandığına ve toplam 13 oyun oynadıklarına göre, Canan toplam kaç oyun kazanmıştır?

13'ü 2'ye böldüğümüzde, bölüm 6 ve kalan 1 olur. Buna göre, ilk 12 oyunun 6'sında Canan ve 6'sında İnci kazanmıştır. Son oyunu da Canan kazandığı için bu sorunun doğru cevabı 6 + 1 = 7'dir.

CEVAP: C

Yeniden Başlat
Yukarı Çık