Sınıf 5TESTLERKONU 2 ➤ ÇÖZÜMLÜ KONU TESTİ

SÜRE

10:00

ÖRÜNTÜLER

ÇÖZÜMLÜ KONU TESTİ

SORU 1
Sayı Örüntüsü Test Pasta Sorusu

Yukarıdaki sayı örüntüsünde ? yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Sayı örüntüsünün 3., 4. ve 5. terimlerine baktığımızda bu örüntüdeki her terimin bir öncekinden 2 eksik olduğunu görebiliriz.

14 – 12 = 2 ve 12 – 10 = 2

Buna göre, ? ile gösterilen 2. terimin 1. terimden (18'den) 2 eksik olması gerekir.

18 – 2 = 16

olduğu için cevap 16'dır.

CEVAP: B

SORU 2

İlk terimi 30 olan ve her adımda 2 azalan bir sayı örüntüsünün 5. adımı aşağıdakilerden hangisidir?

30'dan başlayarak her adımda terimleri 2'şer 2'şer azalttığımızda 5. adımın 22'ye eşit olduğunu görebiliriz.

1. Adım: 30

2. Adım: 30 – 2 = 28

3. Adım: 28 – 2 = 26

4. Adım: 26 – 2 = 24

5. Adım: 24 – 2 = 22

CEVAP: B

SORU 3
Sayı Örüntüsü Test Taksit Sorusu

Zeynep ayda 25 TL taksitle aldığı elbisenin ilk üç taksitini ödediğinde geriye toplam 75 TL borcu kalmıştır.

Buna göre, Zeynep’in aldığı elbisenin fiyatı ne kadardır?

Zeynep'in kalan borcunu bir sayı örüntüsü olarak düşünürsek, bu sayı örüntüsünün her adımda 25 eksildiğini ve 4. adımında 75 olduğunu söyleyebiliriz. Bu adımdan geriye doğru 1. adıma kadar 25 artırarak gittiğimizde, başlangıçtaki borcunun 150 TL olduğunu görebiliriz.

4. Adım (3. taksit ödendikten sonra): 75 TL

3. Adım (2. taksit ödendikten sonra): 75 + 25 = 100 TL

2. Adım (1. taksit ödendikten sonra): 100 + 25 = 125 TL

1. Adım (Taksitler ödenmeden önce): 125 + 25 = 150 TL

Aynı soruyu, kalan borca (75 TL'ye) ödenen taksitleri (3 × 25 = 75 TL) ekleyerek de çözebiliriz.

CEVAP: C

SORU 4
Sayı Örüntüsü Test Mavi Kapak Sorusu

Sercan yardım amaçlı mavi kapak biriktirmektedir. Arkadaşı Ercan’ın verdiği mavi kapaklarla işe başlayan Sercan, günde 12 tane biriktirerek, 4 günün sonunda toplam sayıyı 90’a çıkarmıştır.

Buna göre, Ercan Sercan’a kaç mavi kapak vermiştir?

Sercan'daki mavi kapakların sayısı bir sayı örüntüsüdür. Bu örüntünün 1. adımı Ercan'ın verdiği kapak sayısına eşittir. Her adımda terimler 12 artmaktadır ve 5. terim 90'a eşittir.

İlk terimi bulabilmek için günlük artış miktarının 4 katını 90'dan çıkarırız.

90 – 4 . 12 = 42

CEVAP: D

SORU 5
Sayı Örüntüsü Test Sayi Bulma Sorusu

Yukarıda sabit farklarla artan bir sayı örüntüsünün terimleri karışık halde verilmiştir.

Buna göre, ’in alması gereken değer aşağıdakilerden hangisidir?

Verilen sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayım.

13, 17, 21, 29

İlk üç terime baktığımızda sayıların 4'er 4'er arttığını görebiliriz. 3. ve 4. terimler arasındaki fark 8'e eşit olduğu için ’in bu iki terim arasında olması gerektiği sonucunu çıkarabiliriz. Buna göre , 21'den 4 fazla olmalıdır. 21 + 4 = 25 olduğu için doğru cevap A'dır.  = 25'i de yerine koyduğumuzda sayı örüntüsü aşağıdaki gibi olur.

13, 17, 21, 25, 29

CEVAP: A

SORU 6
Şekil Örüntüsü Test Çilek Sorusu

Yukarıdaki şekil örüntüsünün 4. adımında kaç çilek olmalıdır?

İlk üç adımdaki çilek sayıları sırayla 3, 6 ve 9'dur. Bu örüntüdeki çilek sayısı her adımda 3 artmaktadır. Buna göre 4. adımdaki çilek sayısı 9 + 3 = 12 olmalıdır.

CEVAP: C

SORU 7
Şekil Örüntüsü Test Taç Sorusu

Yukarıdaki şekil örüntüsünün ilk adımındaki sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

Bu şekil örüntüsünün 2., 3. ve 4. adımlarını incelediğimizde, her adımda sayısının 2 azaldığını görebiliriz. Buna göre, ilk adımdaki sayısı 2. adımdakinden 2 fazla olmalıdır.

6 + 2 = 8

CEVAP: C

SORU 8
Şekil Örüntüsü Test Üçgen ve Kare Sorusu

Yukarıdaki şekil örüntüsünün 4. adımındaki üçgen sayısı kare sayısından kaç fazla olur?

İlk üç adımdaki kare ve üçgen sayıları aşağıdaki gibidir.

1. Adım: 1 kare ve 4 üçgen

2. Adım: 2 kare ve 6 üçgen

3. Adım: 3 kare ve 8 üçgen

Her adımda kare sayısı 1 ve üçgen sayısı 2 artmaktadır. Buna göre, 4. adımdaki kare sayısı 4 ve üçgen sayısı 10 olmalıdır. Bu adımdaki üçgen sayısı, kare sayısından 10 – 4 = 6 fazladır.

CEVAP: B

SORU 9
Şekil Örüntüsü Test Çörek Sorusu

Yukarıdaki şekil örüntüsünün 4. adımında kaç bulunmalıdır?

Bu şekil örüntüsündeki sayısı her adımda 3 artmaktadır. Buna göre 4. adımdaki sayısının 8 + 3 = 11 olması gerekir.

CEVAP: D

SORU 10
Şekil Örüntüsü Test Üçgen Sorusu

Yukarıdaki şekil örüntüsünün 4. adımında kaç küçük üçgen olmalıdır?

İlk 3 adımdaki üçgen sayılarına bakalım.

1. Adım: 1 büyük üçgen ve 3 küçük üçgen

2. Adım: 2 büyük üçgen ve 6 küçük üçgen

3. Adım: 3 büyük üçgen ve 9 küçük üçgen

Bu örüntünün her adımında büyük üçgen sayısı 1 ve küçük üçgen sayısı 3 artmaktadır. Buna göre, 4. adımdaki küçük üçgen sayısının 9 + 3 = 12 olması gerekir.

CEVAP: C

Yeniden Başlat
Yukarı Çık