Sınıf 5TESTLERKONU 1 ➤ KONU TESTİ 4

SÜRE

10:00

DOĞAL SAYILAR

KONU TESTİ 4

SORU 1

100 210 003 sayısındaki 0'a eşit olan basamakların, basamak değerlerinin toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP: A

SORU 2

Aşağıdaki sayılardan hangisinde 3’ün basamak değeri 30 000’dir?

CEVAP: B

SORU 3

816 732 608 sayısının binler basamağındaki rakamı “a”, yüz milyonlar basamağındaki rakamı “b” ve on binler basamağındaki rakamı “c” ile ifade edersek, a + b – c işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisi olur?

CEVAP: C

SORU 4

573 468 209 sayısının birler ve milyonlar bölüğünü yer değiştirdiğimizde, yeni oluşan sayının on milyonlar basamağındaki rakam hangisi olur?

CEVAP: A

SORU 5

318 2a9 b53 sayısında a’nın alabileceği en yüksek basamak değeri ile b’nin alabileceği en düşük basamak değerinin çarpımı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

CEVAP: A

SORU 6

63 712 sayısının sağına iki adet “0” eklediğimizde oluşan 7 basamaklı sayının on binler basamağındaki rakam aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP: C

SORU 7

Cihan 715, 836 ve 940 sayılarını yan yana yazarak 9 basamaklı sayılar oluşturmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi bu sayılardan birinin yüz binler basamağındaki rakam olamaz?

CEVAP: A

SORU 8

a bir rakam ve 6a3 2a5 aa2 sayısındaki rakamların toplamı 22 ise, 9 basamaklı aaa 2aa 3aa sayısının milyonlar bölüğü aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP: A

SORU 9
Doğal Sayılar Test Basamak Bölük Basamak Değeri

Ahmet, aşağıda anlatılan yöntemi kullanarak 8 basamaklı sayılar elde etmektedir.

Her defasında yukarıdaki çemberden rasgele bir rakam seçmektedir. Seçtiği rakamdan başlayarak, tekrar bu rakama ulaşana kadar çember üzerinde saat yönünde ilerleyip, gördüğü rakamları soldan sağa doğru yan yana yazmaktadır.

Ahmet’in elde ettiği sayılardan birinin binler basamağındaki rakam 3 ise, bu sayının on milyonlar basamağındaki rakam aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP: A

SORU 10

Aşağıdaki sayılardan hangisinin milyonlar basamağındaki rakamın basamak değeri diğerlerinden yüksektir?

CEVAP: B

Yeniden Başlat
Yukarı Çık