Sınıf 5TESTLERKONU 15 ➤ KONU TESTİ 2

SÜRE

10:00

DÖRT İŞLEM PROBLEMLERİ

KONU TESTİ 2

SORU 1
Dört işlem problemleri test şirket sorusu

Bir şirket, yalnızca ürün satışından ve araştırma faaliyetlerinden gelir elde etmektedir. Bu sene toplam 34 812 TL gelir elde eden bu şirketin araştırma faaliyetlerinden aldığı para 12 387 TL'dir.

Buna göre, ürün satışından kaç TL gelir elde etmiştir?

CEVAP: D

SORU 2
Dört işlem problemleri test maaş sorusu

Vedat, maaşının 780 TL’sini ev kirasına ödediğinde geriye 2103 TL’si kalmıştır.

Buna göre, Vedat’ın maaşı kaç TL’dir?

CEVAP: D

SORU 3

A ve B şehirleri arasındaki asfalt yolun uzunluğu 330 kilometredir. Bu şehirler arasındaki dağın altına yapılan tünel sayesinde aradaki yolun uzunluğu eskisinin yarısından 10 km daha uzun olmuştur.

Yapılan tünel, A ve B şehirleri arasındaki karayolunun uzunluğunu kaç kilometre düşürmüştür?

CEVAP: A

SORU 4

Cengiz, parasının 8’de 1’i olan 8 TL'ye bir defter almıştır.

Geri kalan parası ile tanesi 2 TL olan kalemlerden kaç tane alabilir?

CEVAP: D

SORU 5
Dört işlem problemleri test deneme sorusu

Murat, girdiği bir deneme sınavının ilk 20 dakikasını Türkçe sorularını çözmeye ve geri kalan sürenin yarısını da Matematik sorularını çözmeye ayırmıştır.

Murat’ın diğer soruları çözmek için geriye 30 dakika süresi kaldığına göre, girdiği deneme sınavının toplam süresi kaç dakikadır?

CEVAP: D

SORU 6
Dört işlem problemleri test arsa sorusu

Yunus, arsasını aldığı fiyatın 2 katının 5000 TL fazlasına satmıştır.

Arsayı 25 000 TL'ye sattıysa, Yunus bu satıştan kaç TL kâr elde etmiştir?

CEVAP: C

SORU 7
Dört İşlem Problemleri Test Çay sorusu

Bir çay tiryakisi olan Dursun, günde 12 bardak çay içmektedir. İçtiği çaya günde toplam 36 küp şeker atmaktadır.

Dursun, bir bardağa attığı küp şeker sayısını değiştirmeden günde 15 bardak çay içseydi, bir haftada çaya attığı toplam küp şeker sayısı kaç olurdu?

CEVAP: A

SORU 8
Dört işlem problemleri test tahta sorusu

Mülayim, 150 cm uzunluğunda bir tahtayı iki eşit parçaya bölmek istemektedir. Yalnız, yaptığı hesaplama hatası yüzünden, orta noktayı yanlış yerden işaretlemiştir. Bu nedenle, Mülayim'in elde ettiği parçalardan biri diğerinden 10 cm daha uzun olmuştur.

Buna göre, Mülayim’in işaretlediği nokta ile orta nokta arasında kaç santimetre fark vardır?

CEVAP: A

SORU 9
Dört işlem problemleri test kova sorusu

Ahu, 15 litre suyu eşit hacimli iki kovaya doldurmak istemektedir. Birinci kova tam olarak dolduktan sonra, geri kalan suyu ikinci kovaya boşaltmıştır.

Kalan su ile ikinci kovanın yarısı dolduysa, birinci kovada kaç litre su vardır?

CEVAP: D

SORU 10

Ali’nin parası, Burhan’ın parasının yarısı kadardır.

Ali ile Burhan’ın paralarının toplamının 2 katının 15 TL fazlası 75 TL’ye eşitse, Ali’nin parası kaç TL’dir?

CEVAP: B

Yeniden Başlat
Yukarı Çık