Sınıf 5TESTLERKONU 23 ➤ ÇÖZÜMLÜ KONU TESTİ

SÜRE

10:00

KESİR PROBLEMLERİ

ÇÖZÜMLÜ KONU TESTİ

SORU 1
Kesir problemi-kitap

Okan cumartesi günü bir kitabın 3'te 1'ini, pazar günü ise 6'da 1'ini okumuştur.

Okan hafta sonunda bu kitabın toplam ne kadarını bitirmiştir?

... ... ...

Okan hafta sonunda bu kitabın ...'sini okumuştur.

CEVAP: C

SORU 2

Bir kütüphanedeki kitapların ...'i 1960 yılı öncesine, ...'i 1960 ile 1970 yılları arasına ve ...'ü 1971 ile 1980 yılları arasına aittir.

Bu kütüphanede 1980 yılı ve öncesine ait kitapların tüm kitaplara oranı aşağıdakilerden hangisidir?

1980 yılı ve öncesine ait kitapların kütüphanedeki tüm kitaplara oranı soruda verilen oranların toplamıdır.

... ... ...

CEVAP: A

SORU 3
Kesir problemi-çözelti

Bir çözeltinin ...'sı sodyum klorür, ...'ü potasyum klorür ve geri kalanı sudur.

Bu çözeltinin ne kadarı sudur?

Çözeltideki sodyum klorürle potasyum klorürün toplamı tüm çözeltinin

... ... ...'sidir.

Buna göre çözeltideki su, tüm çözeltinin

...'sidir.

CEVAP: D

SORU 4
Kesir problemi-karınca

24 basamaklı bir merdivendeki basamakların ...'sını tırmanan bir karınca, aşağı basamaklardan birine düşen bir ekmek kırpıntısını almak için tüm basamakların ...’sini geri inmiştir.

Ekmek kırpıntısı merdivenin kaçıncı basamağındadır?

 • 24 × 5 = 120, 120 ÷ 6 = 20
 • 24 × 5 = 120, 120 ÷ 12 = 10

Buna göre, 24 basamaklı merdivenin ...'sı 20 basamak ve ...'si 10 basamaktır. 20 basamak çıkıp ardından 10 basamak inen bir karınca 20 – 10 = 10'uncu basamaktadır.

CEVAP: B

SORU 5

İki farklı çaydan beslenen bir gölete birinci çaydan günde ... ton ve ikinci çaydan günde ... ton su akmaktadır. Aynı zamanda, yeraltına sızma ve buharlaşma nedeniyle her gün bu göletin ... ton suyu kaybedilmektedir.

Yağış gibi su seviyesini etkileyen farklı bir etkenin olmadığı bir günde bu göletin suyu ne kadar artar?

 • Birinci çaydan gelen su miktarı

  ... ... ton,

 • İkinci çaydan gelen su miktarı

  ... ... ton ve

 • Kaybedilen su

  ... ... tondur.

Buna göre, çaylardan gelen toplam su miktarı

... ... ... tondur.

Buharlaşma ve yeraltına sızma nedeniyle kaybedilen su miktarını yukarıdaki toplamdan çıkararak net artışı bulabiliriz.

... ... ... tondur.

... kesrini tam sayılı kesre dönüştürdüğümüzde ... kesrini elde ederiz.

CEVAP: D

SORU 6
Kesir problemi-tahta

Lale, ... ile ... metrelik iki tahtayı uç uca yapıştırmıştır. Daha sonra da bu tahtanın ... metresini kesip kullanmıştır.

Lale’nin geriye kalan tahtası kaç metredir?

 • Birinci tahta

  ... ... m ve

 • İkinci tahta

  ... ... m'dir.

Bu tahtalar uç uca yapıştırıldığında toplam uzunluk

... ... ... m'dir.

Birleştirilen tahtaların ... metresi kullanıldığında geriye

... ... ... m'dir.

...'i tam sayılı kesre dönüştürdüğümüzde ... kesrini elde ederiz.

CEVAP: C

SORU 7
Kesir problemi-pirinç

Mustafa marketten 3 paket yarım kiloluk pirinç almıştır. Paketlerden biri delik olduğu için eve gidene kadar... kilogramı yola dökülmüştür.

Mustafa eve kaç kg pirinç götürmüştür?

3 tane yarım kiloluk pirincin toplam kütlesi ... ... kg'dır.

Bu pirincin ... kilogramı yola döküldüğünde geriye

... ... ... kg

pirinç kalır.

CEVAP: A

SORU 8
Kesir problemi-deneme

Mert, girdiği bir deneme sınavındaki soruların ...'ini doğru yapmış, ...'unu boş bırakmış ve gerisini yanlış yapmıştır.

Mert’in yanlış sayısı 5 ise, deneme sınavındaki soru sayısı kaçtır?

Mert'in doğru yaptığı ve boş bıraktığı toplam soru sayısının tüm sorulara oranı

... ... ...'dur.

Buna göre yanlış cevapladığı soruların tüm sorulara oranı

...'dur.

...'u 5 olan sayı 5 × 10 = 50 olduğu için Mert'in girdiği deneme sınavındaki soru sayısı 50'dir.

CEVAP: A

SORU 9

12 kalemi olan Cevdet, bu kalemlerin ...'sını kardeşine vermiş, ...'ünü ise kaybetmiştir.

Cevdet'in geriye kaç kalemi kalmıştır?

12 kalemin

 • ...'sı 12 ÷ 6 = 2 ve
 • ...'ü 12 ÷ 3 = 4'tür.

Buna göre Cevdet'in geriye 12 – 2 – 4 = 6 kalemi kalmıştır.

CEVAP: B

SORU 10
Kesir problemi-grup

70 kişilik bir grubun ...'si 18 yaşının altında ve ...'ü 36 yaşının üzerindedir.

Bu gruptaki kaç kişi 18 ile 36 yaş aralığındadır?

 • 70 × 3 = 210, 210 ÷ 7 = 30
 • 70 × 3 = 210, 210 ÷ 14 = 15

Buna göre 70 kişinin

 • ...'si 30 kişi ve
 • ...'ü 15 kişidir.

70 kişilik gruptaki 30 kişi 18 yaşının altında ve 15 kişi 36 yaşının üzerindeyse, 18 ile 36 yaş arasında kalan kişi sayısı 70 – 30 – 15 = 25'tir.

CEVAP: D

Yeniden Başlat
Yukarı Çık