Sınıf 5TESTLERKONU 35 ➤ ÇÖZÜMLÜ KONU TESTİ

SÜRE

10:00

UZUNLUK ÖLÇÜLERİ

ÇÖZÜMLÜ KONU TESTİ

SORU 1
Uzunluk ölçüleri soru

İlayda 4 sene önce 1,27 metre boyundayken şu anda 16,5 desimetredir.

Buna göre İlayda son 4 yılda ne kadar uzamıştır?

  • 1,27 m = (1,27 × 100) cm = 127 cm
  • 16,5 dm = (16,5 × 10) cm = 165 cm

Aradaki fark 165 – 127 = 38 cm'dir. Bu uzunluk milimetre cinsinden

38 cm = (38 × 10) mm = 380 mm'dir.

CEVAP: A

SORU 2

Aşağıdakilerden en kısası hangisidir?

Tüm uzunlukları milimetreye dönüştürelim.

A) 1 m = (1 × 1000) mm = 1000 mm

B) 15 dm = (15 × 100) mm = 1500 mm

C) 87 cm = (87 × 10) mm = 870 mm

D) 400 mm

Bu uzunluklardan en kısası 400 mm'dir.

CEVAP: D

SORU 3

Aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur?

A) 1 kilometre 100 dekametreye eşittir.

0,78 km = (0,78 × 100) dam = 78 dam

B) 1 metre 10 desimetreye eşittir.

2,1 m = (2,1 × 10) dm = 21 dm

C) 1 hektometre 10 000 santimetreye eşittir.

0,04 hm = (0,04 × 10 000) cm = 400 cm

D) 1 metre 100 santimetreye eşittir.

0,18 m = (0,18 × 100) cm = 18 cm

CEVAP: C

SORU 4
Uzunluk-yürüyüş soru

2 saniyede 1 adım atan ve attığı her bir adım 50 cm olan Kübra, 1 km uzakta olan okula kaç saniyede ulaşabilir?

1 km = 100 000 cm'dir. Bu uzaklığa gidebilmesi için Kübra'nın 100 000 ÷ 50 = 2000 adım atması gerekir. Her adımı 2 saniyede attığında, 2000 adımı 2000 × 2 = 4000 saniyede atar.

CEVAP: D

SORU 5

(12 dam – 10 m) – 500 dm işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

12 dam ve 10 m uzunluklarını desimetreye dönüştürelim.

  • 12 dam = (12 × 100) dm = 1200 dm
  • 10 m = (10 × 10) dm = 100 dm

Bu değerleri işlemde yerlerine yazalım.

(1200 dm – 100 dm) – 500 dm

 = 1100 dm – 500 dm

 = 600 dm

Bu sonucu dekametreye dönüştürelim.

600 dm = (600 ÷ 100) dam = 6 dam

CEVAP: B

SORU 6

1 hektometrenin ...'ü ile 15 dekametrenin ...'inin toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

  • 1 hm = 100 m'dir. 100 metrenin ...... ... m'dir.
  • 15 dam = (15 × 10) m = 150 m'dir. 150 metrenin ...'i ... ... m'dir.

Bu iki uzunluğun toplamı 25 + 30 = 55 m'dir.

CEVAP: A

SORU 7

15 dekametrenin %30'u ile 1000 desimetrenin %20'sinin toplamı hangisine eşittir?

  • 15 dam = (15 × 100) dm = 1500 dm'dir. Bu uzunluğun %30'u ... ... dm'dir.
  • 1000 desimetrenin %20'si ... ... dm'dir.

Bu iki uzunluğun toplamı 450 + 200 = 650 dm'dir.

CEVAP: B

SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi 1 hm 'den kısadır?

Verilen uzunlukları hektometreye dönüştürelim.

A) 0,3 km = (0,3 × 10) hm = 3 hm

B) 15 dam = (15 ÷ 10) hm = 1,5 hm

C) 80 m = (80 ÷ 100) hm = 0,8 hm

D) 8000 dm = (8000 ÷ 1000) hm = 8 hm

1 hektometreden kısa olan tek uzunluk C seçeneğinde verilmiştir.

CEVAP: C

SORU 9
Uzunluk-bina soru

Her katı 32 dm olan 5 katlı bir binanın boyu aşağıdakilerden hangisine eşittir?

Binanın yüksekliği 32 dm × 5 = 160 dm'dir.

Bu uzunluğu metreye dönüştürdüğümüzde

160 dm = (160 ÷ 10) m = 16 m

sonucunu elde ederiz.

CEVAP: C

SORU 10
Uzunluk ölçüleri test sorusu

80 cm – 13 mm işleminin sonucu hangisine eşittir?

80 santimetreyi milimetreye dönüştürelim.

80 cm = (80 × 10) mm = 800 mm

Bu değeri işlemde yerine yazalım.

800 mm – 13 mm = 787 mm

CEVAP: B

Yeniden Başlat
Yukarı Çık