Sınıf 5TESTLERKONU 27 ➤ ÇÖZÜMLÜ KONU TESTİ

SÜRE

10:00

ONDALIK GÖSTERİMİ SIRALAMA VE SAYI DOĞRUSUNDA GÖSTERME

ÇÖZÜMLÜ KONU TESTİ

SORU 1
Ondalık gösterim sıralama testi 1

Aşağıdaki sayılardan en büyüğü hangisidir?

Verilen sayıların tam kısımları aynıdır. Bu sayıları karşılaştırabilmek için ondalık kısımlarına bakmamız gerekir. Onda birler basamağı en büyük olan sayı 0,12'dir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir.

CEVAP: B

SORU 2
Ondalık gösterim sıralama testi 2

0,16, 0,08 ve 0,009 sayıları arasındaki doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir?

Üç sayının da tam kısmı aynı olduğu için bu sayıları sıralarken ondalık kısımlarına bakarız. Onda birler basamağı en büyük olan sayı 0,16'dır. Bu nedenle büyükten küçüğe yaptığımız sıralamanın ilk sayısı 0,16 olmalıdır. Diğer iki sayının onda birler basamağında da aynı rakam bulunmaktadır. Yüzde birler basamağı daha büyük olan sayı 0,08 olduğu için doğru sıralama 0,16 > 0,08 > 0,009'dur.

CEVAP: A

SORU 3

Aşağıdaki sayılardan hangisi 3,16'dan daha büyüktür?

3,16'nın tam kısmı 3'tür. B ve D seçeneğindeki sayıların tam kısmı 3'ten küçük olduğu için bu sayılar 3,16'dan küçüktür. Diğer iki sayıyla karşılaştırma yapabilmek için onda birler basamağına bakarız.

3,16'nın onda birler basamağındaki rakam 1'dir. A ve C seçeneklerindeki sayılardan onda birler basamağı 1'den büyük olan tek sayı 3,4'tür. Bu nedenle, doğru cevap A seçeneğidir.

CEVAP: A

SORU 4
Ondalık gösterim sıralama testi 3

A noktası aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A noktasını gösteren sayı 2,8'den büyük ve 2,93'ten küçüktür. Seçeneklerde bu aralıkta olan tek sayı 2,821'dir.

CEVAP: C

SORU 5

Aşağıdaki sayılardan hangisi 0,08'den daha küçüktür?

0,009'un tam kısmı 0,08'in tam kısmı ile aynıdır. Onda birler basamağı da aynı olan bu sayılardan 0,009'un yüzde birler basamağı 0,08'in yüzde birler basamağından küçüktür. Bu nedenle 0,009 sayısı 0,08'den küçüktür.

CEVAP: C

SORU 6

Aşağıdaki sayılardan hangisi 3,2 ile 3,4 arasındadır?

3,33'ün tam kısmı 3,2 ve 3,4 ile aynıdır. Onda birler basamağındaki rakam ise bu sayıların onda birler basamağındaki rakamların arasındadır. Bu nedenle 3,33 sayısı 3,2 ile 3,4 arasındadır.

CEVAP: C

SORU 7
Ondalık gösterim sıralama testi 4

a,aa sayısı 6,6'dan büyükse, a aşağıdakilerden hangisi olabilir?

6,6'nın tam kısmı 6 ve a,aa'nın tam kısmı a'dır. a rakamı 6'dan küçük olursa, a,aa sayısı da 6,6'dan küçük olur. Bu nedenle a rakamı 1, 3 veya 4 olamaz. a = 6 için a,aa sayısı 6,66'ya eşittir. 6,6'nın yüzde birler basamağı 0'dır. Diğer basamakları aynı olsa da 6,66'nın yüzde birler basamağı 6,6'nın yüzde birler basamağından büyük olduğu için 6,66 sayısı daha büyüktür.

CEVAP: D

SORU 8
Ondalık gösterim sıralama testi 5

Yukarıdaki sayılar sıralandığında en küçük 3. sayı hangisi olur?

Verilen tüm sayıların tam kısımları aynı olduğu için bu sayıların ondalık kısımlarını karşılaştırırız. Onda birler basamağındaki rakamları karşılaştırdığımızda bu sayılardan en küçük ikisinin 8,09 ve 8,099 ve en büyüğünün 8,3 olduğunu görebiliriz. 8,16 sayısı ise en küçük üçüncü sayıdır.

CEVAP: B

SORU 9
Ondalık gösterim sıralama testi 6

Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

Sayı doğrusunda sağa doğru ilerledikçe sayılar büyür. Bu nedenle A, B, C ve D sayıları arasındaki doğru sıralama D > C > B > A'dır. Bu sıralamaya uyan tek seçenek B'dir.

CEVAP: B

SORU 10
Ondalık gösterim sıralama testi 7

Sayı doğrusunda A ile gösterilen sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A sayısı 0,81 ile 0,82 arasındadır. Buna göre A sayısının tam kısmı 0, onda birler basamağı 8 ve yüzde birler basamağı 1'dir. Bu basamaklara sahip olan tek sayı A seçeneğinde verilmiştir.

CEVAP: A

Yeniden Başlat
Yukarı Çık