Sınıf 5TESTLERKONU 16 ➤ ÇÖZÜMLÜ KONU TESTİ

SÜRE

10:00

BİRİM KESİRLER

ÇÖZÜMLÜ KONU TESTİ

SORU 1
Karenin birim kesirlik parçası

Yukarıdaki kare bir bütün olarak düşünüldüğünde taralı alan aşağıdaki kesirlerden hangisi ile ifade edilebilir?

Şekildeki kare, birbirine eşit 4 küçük kareden oluşmaktadır. Taralı alan, bu küçük karelerden biri olduğu için tüm şeklin ...'ü olarak ifade edilebilir.

CEVAP: C

SORU 2

Aşağıdaki kesirlerden hangisi sayı doğrusunda ...’nın sağ tarafındadır?

Sayı doğrusunda sağa doğru ilerledikçe sayıların değeri büyür. Seçeneklerde ...'dan büyük olan tek kesir ...'tir.

CEVAP: A

SORU 3
Birim kesir testi-koşu

Tolga’nın bitiş noktasına ulaşabilmesi için koşması gereken mesafe, parkurun ne kadarına eşittir?

5 kilometrelik bir parkurda, Tolga'nın bitiş noktasına ulaşabilmesi için koşması gereken mesafe 1 km'dir. 1 km'lik yol, 5 km'nin ...'i kadardır.

CEVAP: D

SORU 4
Birim kesir sıralama sorusu-test

Yukarıdaki sıralamaya göre a sayısı aşağıdakilerden hangisine eşit olabilir?

...'ten küçük bir birim kesrin paydası 4'ten büyük ve ...'dan büyük bir birim kesrin paydası 9'dan küçüktür. 4'ten büyük ve 9'dan küçük olan tek seçenek 5'tir.

CEVAP: D

SORU 5
Birim kesir sıralama sorusu-çözümlü test

a ve b birer doğal sayı olmak üzere, b’nin alabileceği en büyük değer aşağıdakilerden hangisidir?

Bir birim kesir olan ...'nın ...'den büyük olabilmesi için a'nın 8'den küçük olması gerekir. 8'den küçük doğal sayıların en büyüğü 7 olduğu için a'nın alabileceği en büyük değer 7'dir.

a = b + 5 eşitliğine göre ise b sayısı a'dan 5 eksiktir. Dolayısıyla, b'nin alabileceği en büyük değer 7 – 5 = 2'dir.

CEVAP: A

SORU 6
Kesirler arasındaki fark

... ile ... arasındaki fark aşağıdakilerden hangisine eşittir?

... kesri 12 ÷ 3 = 4'e ve ... kesri 18 ÷ 3 = 6'ya eşittir. Bu iki sayı arasındaki fark 6 – 4 = 2'dir.

CEVAP: C

SORU 7
Birim kesir testi pasta sorusu

Bir pastanın ...’ünü Cevat, ...’ini Vakur, ...’sini Vedat ve ...’ünü Veysel yediğine göre, en fazla pastayı kim yemiştir?

Bir birim kesrin paydası küçüldükçe değeri büyür. Sorudaki birim kesirlerden paydası en küçük olan (değeri en büyük olan) ...'dir.

CEVAP: C

SORU 8

... kesri aşağıdaki sayı doğrularının hangisinde doğru gösterilmiştir?

Sayı doğrusunda 0'la 1 arasındaki doğru parçası 4 eşit parçaya ayrıldığında her bir parçanın boyu ...'e eşit olur. Ayrıca, sayı doğrusunda sağa doğru ilerledikçe sayı değeri büyüdüğünden ... kesrinin yeri 0'ın bir parça boyu sağındadır.

CEVAP: A

SORU 9

Aşağıdaki kesirlerden hangisi sayı doğrusunda 1’e diğerlerinden daha uzaktır?

Birim kesrin paydası büyüdükçe değeri küçülür ve değeri küçüldükçe 1'den daha da uzaklaşır. Seçeneklerdeki birim kesirlerden paydası en büyük olan ve dolayısıyla 1'e en uzak olan sayı ...'tir.

CEVAP: D

SORU 10

Bir sayı doğrusunda 0 ile 1 arasındaki doğru parçası 8 eşit parçaya bölündüğünde her bir parçanın uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olur?

Sayı doğrusunda 0 ile 1 arasındaki doğru parçası 8 eşit parçaya bölündüğünde her bir doğru parçasının boyu ... kesri ile ifade edilebilir.

CEVAP: C

Yeniden Başlat
Yukarı Çık