Sınıf 5TESTLERKONU 33 ➤ KONU TESTİ 1

SÜRE

10:00

DÖRTGENLER

KONU TESTİ 1

SORU 1
Yamuk sorusu

... hangisine eşittir?

CEVAP: C

SORU 2

Bir dikdörtgenin iç açılarının toplamı bir üçgenin iç açılarının toplamından ne kadar fazladır?

CEVAP: D

SORU 3
Yamuğun köşegeni test
  • AB
  • AC
  • AD
  • DB

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri verilen yamuğun köşegenleridir?

CEVAP: C

SORU 4
Dikdörtgenler test sorusu

4 eş dikdörtgenden oluşan yukarıdaki şeklin ortasında kalan ABCD karesinin kenar uzunluğu kaç birimdir?

CEVAP: A

SORU 5

Aşağıdaki bilgilerden hangisi tüm paralelkenarlar için doğru değildir?

CEVAP: C

SORU 6

Her.... aynı zamanda bir .... olarak nitelendirilebilir.

Sırasıyla yukarıdaki boşluklara hangi seçenekteki ikili gelemez?

CEVAP: D

SORU 7
Yamuklar test

Uzun kenarı 4 ve kısa kenarı 2 birim olan 12 paralelkenardan oluşan yukarıdaki şeklin uzun ve kısa kenarları arasındaki fark kaç birimdir?

CEVAP: B

SORU 8
Karenin köşegeni test

ABCD bir kare ise ... hangisine eşittir?

CEVAP: B

SORU 9

Bir ABCD dörtgeninde ... ise, bu şekil aşağıdakilerden hangisi olamaz?

CEVAP: A

SORU 10
  • Kare
  • Yamuk
  • Paralelkenar
  • Eşkenar dörtgen

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri dikdörtgen çeşididir?

CEVAP: A

Yeniden Başlat
Yukarı Çık