Sınıf 5TESTLERKONU 11 ➤ KONU TESTİ 1

SÜRE

10:00

BÖLMEDE KALANI YORUMLAMA

KONU TESTİ 1

SORU 1
Bölmede kalanı yorumlama test kırtasiye para sorusu

Kırtasiyeciye 100 TL para uzatan İbrahim, bu paranın tamamına tanesi 6 TL olan kalemlerden almak istediğini söylemiştir.

Buna göre, kırtasiyeci İbrahim’e kaç kalem ve kaç TL para üstü vermelidir?

CEVAP: A

SORU 2
Bölümde kalanı yorumlama test sörf sorusu

Orhan, 3 metrelik tek parça kütükten 1 sörf tahtası yapabilmektedir.

Buna göre, elinde 10 metrelik 20 kütük bulunan Orhan, en fazla kaç sörf tahtası üretebilir?

CEVAP: A

SORU 3
Bölümde kalanı yorumlama test terzi sorusu

100 metre kumaşı olan bir terzi, okul üniforması dikmektedir.

Her üniforma için 3 metre kumaş kullanan bu terzi elindeki kumaşla en fazla kaç üniforma dikebilir?

CEVAP: B

SORU 4
Bölümde kalanı yorumlama test manav sorusu

Salih, bir torba elmayı tartmak için terazinin bir kefesine elmaları koymuştur. Diğer kefesine ise, sırayla 1’er kg’lık ağırlıklar koymaktadır. 6’ıncı 1 kg’lık ağırlığı koyduğunda elmalar ağır bastığı halde, 7’inci 1 kg’lık ağırlığı koyduğunda terazinin dengesi değişmiştir.

Buna göre, elmaların kütlesi hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

CEVAP: C

SORU 5

Serhat’ın 10 tane 10 TL kâğıt parası vardır.

Tanesi 7 TL olan defterlerden 8 tane alırsa geriye en fazla kaç tane 10 TL kâğıt parası kalır?

CEVAP: C

SORU 6

Bir torbadaki elmalar 3 kişiye eşit olarak paylaştırıldığında kişi başına ... elma düşüyorsa, bu torbada toplam kaç elma vardır?

CEVAP: B

SORU 7
Bölümde kalanı yorumlama test araba sorusu

Cemil, Suzan ve Şebnem 8 saat süren bir yolculuğa aynı araçla çıkacaklardır.

Bu yolculukta, gittikleri aracı sırayla eşit sürelerle kullanmaya karar verdiklerine göre, her birinin kaç saat araç kullanması gerekir?

CEVAP: D

SORU 8
Bölümde kalanı yorumlama test demir boru sorusu

3 metre uzunluğunda homojen bir demir borunun kütlesi 70 kg olduğuna göre, bu borunun 1 metresi kaç kilogramdır?

CEVAP: D

SORU 9
Bölümde kalanı yorumlama test atkı sorusu

Cemile, oğluna 110 cm uzunluğunda bir atkı örecektir.

Bir çile yün ile bu atkının 40 cm’sini örebildiğine göre, atkıyı tamamlamak için en az kaç çile yün alması gerekir?

CEVAP: B

SORU 10
Bölümde kalanı yorumlama test ceviz sorusu

Nuri, Mehmet ve Seda bir ağaçtan 70 ceviz toplamıştır. Topladıkları cevizlerin tamamını sırayla bir Nuri, bir Mehmet ve bir Seda alacak şekilde paylaşacaklardır.

Bu paylaşım sonucunda Nuri'ye kaç ceviz düşer?

CEVAP: C

Yeniden Başlat
Yukarı Çık