Sınıf 5TESTLERKONU 6 ➤ KONU TESTİ 1

SÜRE

10:00

TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMLERİNİN SONUÇLARINI TAHMİN ETME

KONU TESTİ 1

SORU 1
Toplama Çıkarma Tahmin Test Kirpi

568’in en yakın onluğa yuvarlanmasıyla elde edilen sayı, 468’in en yakın yüzlüğe yuvarlanmasıyla elde edilen sayıdan kaç fazladır?

CEVAP: A

SORU 2
Toplama Çıkarma Tahmin Test Seçenekler

Bir sayı en yakın yüzlüğe yuvarlandığında 800 bulunuyorsa, bu sayının birler basamağındaki rakam yukarıdakilerden hangisi veya hangileri olabilir?

CEVAP: D

SORU 3

Aşağıdaki sayılardan hangisi en yakın binliğe yuvarlandığında diğerlerinden farklı bir sayı elde edilir?

CEVAP: D

SORU 4

Bir sayı en yakın binliğe yuvarlandığında 7000 sayısı elde ediliyorsa, bu sayı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

CEVAP: C

SORU 5
Toplama Çıkarma Tahmin Test-Ayva ve Armut Sorusu

742 kg ayva ve 485 kg armut toplayan bir çiftçi, tüm mahsulün ağırlığını tahmin edebilmek için bu ağırlıkları en yakın yüzlüklere yuvarlamıştır.

Buna göre, çiftçinin bulduğu toplam ağırlık kaç kg’dır?

CEVAP: C

SORU 6
Toplama Çıkarma Tahmin Sezen

Zihinden tahmini bir sonuç elde edebilmek için, Sezen

8813 – 6345

işleminde sayıları en yakın binliklere yuvarlayıp, işlemi bu şekilde gerçekleştirmiştir.

Sezen’in elde ettiği sonuç aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

CEVAP: A

SORU 7

86, 73 ve A sayıları en yakın onluklara yuvarlanarak toplandığında sonuç 200 çıktığına göre, A aşağıdakilerden hangisi olabilir?

CEVAP: A

SORU 8

7842 – 1632 işlemindeki öğeleri en yakın yüzlüklere yuvarlayıp, çıkarma yaptığımızda bulduğumuz sonucun yüzler basamağındaki rakam aşağıdakilerden hangisi olur?

CEVAP: B

SORU 9

Bahar, 182 ile A sayılarının toplamını tahmin edebilmek için bu sayıları en yakın yüzlüklere yuvarlamıştır.

Bahar’ın tahmini ile gerçek toplam aynı çıktığına göre, A hangisine eşit olabilir?

CEVAP: B

SORU 10

18 + 43 + 52 + 13 işleminin sonucuyla, bu toplamadaki öğelerin en yakın onluklara yuvarlanıp, toplanması arasındaki fark kaçtır?

CEVAP: B

Yeniden Başlat
Yukarı Çık