Sınıf 5TESTLERKONU 28 ➤ KONU TESTİ 3

SÜRE

10:00

YÜZDELER

KONU TESTİ 3

SORU 1

%1'in okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP: A

SORU 2

Mustafa, köyden gelen cevizleri 100 arkadaşına eşit şekilde paylaştırmıştır. Yalnız, arkadaşlarından 10'u ceviz sevmedikleri için paylarına düşen cevizleri Mustafa'ya iade etmiştir.

Buna göre, tüm cevizlerin yüzde kaçı iade edilmiştir?

CEVAP: C

SORU 3

... işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir?

CEVAP: B

SORU 4

%30=... ise ... sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP: B

SORU 5

0,6 + A işleminin sonucu %68'e denk ise, A sayısı aşağıdakilerden hangisi ile gösterilebilir?

CEVAP: D

SORU 6

Aşağıdaki kesirlerden hangisi %30'dan büyük bir oranı ifade eder?

CEVAP: D

SORU 7

%23'e denk olan ondalık gösterimle %42'ye denk olan ondalık gösterimin toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP: A

SORU 8

Bir pastanın %60'ı yendiğinde geriye ne kadarı kalır?

CEVAP: B

SORU 9

... kesri aşağıdakilerden hangisine eşittir?

CEVAP: C

SORU 10

...'ün yüzdelik gösterimi %ab ise, a + b toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

CEVAP: D

Yeniden Başlat
Yukarı Çık