Sınıf 5TESTLERKONU 5 ➤ ÇÖZÜMLÜ KONU TESTİ

SÜRE

10:00

ZİHİNDEN TOPLAMA VE ÇIKARMA

ÇÖZÜMLÜ KONU TESTİ

SORU 1
Zihinden Toplama Test-Yorum

Zeynep'in zihinden yaptığı işlem aşağıdakilerden hangisidir?

Zeynep, basamaklarına ayırma yöntemini kullanarak 35 ile 43'ü toplamıştır. 43'ü 40 + 3 şeklinde ikiye ayırıp, 35'i önce 40 ve daha sonra da 3 ile toplamıştır.

CEVAP: C

SORU 2

Aysel zihninden toplama işlemi yaparken önce 63’e 20 ekleyip 83 bulmuş ve daha sonra 83'e Δ ekleyip 86 bulmuştur.

Buna göre, Aysel’in zihinden yaptığı işlem aşağıdakilerden hangisidir?

Aysel, 63'e önce 20 ve daha sonra 3 eklemiştir. 63 + 23 toplamında 23'ü basamaklarına ayırmıştır.

CEVAP: A

SORU 3
Zihinden Toplama Test-Listeli

Yukarıda karışık halde verilen zihinden toplama işlemi basamakları, aşağıdaki işlemlerden hangisini yaparken kullanılmış olabilir?

Doğru sıralama aşağıdaki gibi olmalıdır.

  • 50 + 30 = 80
  • 80 + 5 = 85
  • 85 + 4 = 89

Bu işlemler 54 ve 35'i basamaklarına ayırarak toplayabilmek için yapılmıştır.

CEVAP: B

SORU 4

73 ile 1a’yı zihinden toplarken, 73’e önce 10 ve daha sonra 6 ekliyorsak, a aşağıdakilerden hangisidir?

1a'yı basamaklarına ayırarak, 10 + a şeklinde yazabiliriz. Bu sayıyı 73 ile zihinden toplarken önce 10'u ve daha sonra a'yı ekleyebiliriz. Bu nedenle a = 6'dır.

CEVAP: B

SORU 5
Zihinden Toplama Test-Sıralı

Yukarıdaki işlemler hangi iki sayıyı zihinden toplayabilmek için yapılmış olabilir?

Yukarıdaki ilk işlemde 42 onluğa tamamlanmıştır. Buradan 10'un katlarını referans alma yönteminin kullanıldığı sonucunu çıkarabiliriz. 42'nin hangi sayı ile toplandığını bulabilmek için 8 ile 21'i toplamamız gerekir.

21 + 8 = 29 olduğu için zihinden yapılan toplama işlemi 42 + 29'dur.

CEVAP: D

SORU 6
Zihinden Toplama Test-Düşünce

A, 26 ve 42 sayılarını zihinden toplayan Gülcan, 10’un tam katını elde etmek için önce A ile 42’yi topladığına göre, A aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Gruplandırma yöntemi kullanıldığında ilk toplama işleminin sonucu 10'un tam katı olmalıdır. Buna göre A = 28 olabilir.

CEVAP: C

SORU 7
Zihinden Çıkarma Test-Yeşimin parası

80 TL’si olan Yeşim, 23 TL’sine kitap aldığında geriye kaç TL’sinin kalacağını zihinden hangi adımları takip ederek hesaplayabilir?

80 – 23 işlemini, 23'ü basamaklarına ayırarak yapabiliriz. 23 = 20 + 3 olduğu için zihinden çıkarma işlemini yaparken aşağıdaki basamakları kullanabiliriz.

80 – 20 = 60

60 – 3 = 57

CEVAP: D

SORU 8
Zihinden Çıkarma Test-Eksik İşlemler

Zihinden yapılan yukarıdaki çıkarma işleminde boşluk yerine hangi sayı gelmelidir?

85'ten ancak 40 çıkarıldığında 48 elde edilir. Bu nedenle cevap 40'tır.

CEVAP: A

SORU 9

84 – 23

işlemini yapan Süha, 84’ten iki defa 10 çıkardıktan sonra, bulduğu sayıdan kaç çıkarmalıdır?

23 = 10 + 10 + 3 olduğu için bu çıkarma işleminde onluklar halinde eksiltme yöntemini kullanarak 84'ten 2 defa 10 ve 1 defa 3 çıkarmamız gerekir.

CEVAP: D

SORU 10
Zihinden Çıkarma Test-Zehra

42 – A işlemini zihinden yapmak isteyen Leyla, 42'den önce iki defa 10 ve daha sonra da bir defa 4 çıkarmıştır.

Buna göre, Leyla'nın zihinden yaptığı işlem aşağıdakilerden hangisidir?

2 tane 10 ve 1 tane 4'ün toplamı 10 + 10 + 4 = 24'tür. Buna göre Leyla'nın zihinden yaptığı işlem 42 – 24'tür.

CEVAP: C

Yeniden Başlat
Yukarı Çık