Sınıf 5TESTLERKONU 11 ➤ KONU TESTİ 2

SÜRE

10:00

BÖLMEDE KALANI YORUMLAMA

KONU TESTİ 2

SORU 1
Bölümde kalanı yorumlama test kitap sorusu

Elif 45 günlük tatilini mümkün olduğunca fazla kitap okuyarak geçirmek istemektedir.

Elif’in bir kitabı okuması tam olarak 4 gün sürüyorsa, tatilde en fazla kaç kitap bitirebilir?

CEVAP: B

SORU 2
Bölümde kalanı yorumlama test defter sorusu

Sevgi, dosya kâğıtlarını 4’e kesip zımbalayarak, kendisine 10 yapraklı not defterleri yapmaktadır.

Sevgi’nin 12 dosya kâğıdı varsa, bu not defterlerinden en fazla kaç tane yapabilir?

CEVAP: A

SORU 3
Bölümde kalanı yorumlama test zeytinyağı sorusu

Bir zeytinyağı üretim tesisinde üretilen zeytinyağının tümü 3 litrelik şişelere doldurularak satışa sunulmaktadır.

Bu tesiste üretilen 511 litre zeytinyağı ile en fazla kaç şişe doldurulabilir?

CEVAP: B

SORU 4
Bölümde kalanı yorumlama test araba sorusu

Müge, arabasını sadece işyerine gidip gelmek için kullanmaktadır. Evi ile işyeri arasındaki uzaklık 12 kilometredir.

Müge’nin arabasında 300 km yol gidecek kadar yakıt kaldığına göre, yeni yakıt almadan evi ile işi arasında en fazla kaç defa yolculuk edebilir?

CEVAP: C

SORU 5
Bölümde kalanı yorumlama test flash bellek sorusu

325 GB veriyi saklamak için her biri 16 GB olan Flash belleklerden en az kaç tanesinin kullanılması gerekir?

CEVAP: D

SORU 6
Bölümde kalanı yorumlama test kamyon sorusu

Her defasında 300 kg kum taşıyabilen bir kamyonet, 1100 kg kumun tümünü en az kaç defada taşıyabilir?

CEVAP: C

SORU 7
Bölümde kalanı yorumlama test süt sorusu

Mehmet, evindeki 10 özdeş bardağı tamamen doldurabilmek için 3 litre su kullanmıştır.

Buna göre, bir bardağın kapasitesi kaç litredir?

CEVAP: D

SORU 8

60 metresi 13 kg olan bir bahçe hortumunun 12 metresi kaç kg’dır?

CEVAP: A

SORU 9

6 kişiden oluşan bir arkadaş grubu, 33 fındığın tamamını eşit olarak paylaşmak istemektedir. Yalnız, 33 sayısı 6’ya tam bölünmediği için kızların her birine erkeklerden birer tane fazla fındık verilmiştir.

Bu paylaşımdan sonra geriye fındık kalmadıysa, gruptakilerden kaçı erkektir?

CEVAP: C

SORU 10

İçlerinde Sercan’ın da olduğu 7 arkadaş, 64 kalemi kendi aralarında paylaşacaklardır. 6 kişi aynı sayıda kalem aldığı halde, Sercan diğerlerinden 1 tane fazla kalem almıştır.

Sercan kaç kalem almıştır?

CEVAP: C

Yeniden Başlat
Yukarı Çık