Sınıf 5TESTLERKONU 12 ➤ ÇÖZÜMLÜ KONU TESTİ

SÜRE

10:00

ÇARPMA VE BÖLMEDE VERİLMEYEN ÖĞEYİ BULMA

ÇÖZÜMLÜ KONU TESTİ

SORU 1
Çarpanı Bulma Test

A × 21 = 2058işlemindeki A sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A sayısını bulabilmek için 2058'i 21'e böleriz.

Çarpmada verilmeyeni bulma çözümlü test

2058'in 21'e bölümü 98'e eşit olduğu için A = 98'dir.

CEVAP: B

SORU 2
Çarpmada Çarpanı Bulma Test

Yukarıdaki işlemde yerine hangisi gelmelidir?

Bu işlemde 'le 24 çarpılmış ve 17 400 sonucu elde edilmiştir. Buna göre, sayısı 17 400'ün 24'e bölümüne eşittir.

Çarpma işleminde verilmeyenleri bulma çözümlü test

sayısı 725'e eşittir.

CEVAP: C

SORU 3
Çarpma İşlemindeki Öğeleri Bulma Test

Yukarıdaki işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

Bu işlemde ile 1'in çarpımının 536'ya eşit olduğunu görüyoruz. Buna göre  = 536'dır. Verilen çarpma işleminin sonucu ise, 536 × 11 = 5896'dır.

Çarpma bölmede verilmeyeni bulma çözüm

CEVAP: A

SORU 4
Bölme işleminde bölüneni bulma test-denizanası

B ÷ 32 = 216ise, B aşağıdakilerden hangisine eşittir?

B ÷ 32 = 216 olduğundan B = 216 × 32 = 6912'dir.

CEVAP: D

SORU 5
Bölme işleminde bilinmeyen rakamları bulma test

Yukarıdaki işleme göre, a × b × c çarpımı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

İlk çıkarma işleminde 106'dan 96'nın çıkarıldığını görüyoruz. Bu işlemdeki 96, 16 ile a'nın çarpımına eşittir. Buna göre, a = 96 ÷ 16 = 6'dır. a yerine 6 yazdığımızda b6'nın 96'ya eşit olduğunu görebiliriz. Bu nedenle b = 9'dur. c ise 100 – 96 = 4'e eşittir.

Bulduğumuz sayıları a × b × c işleminde yerlerine yazarsak, bu sorunun doğru cevabının 6 × 9 × 4 = 216 olduğu sonucunu çıkarabiliriz.

CEVAP: D

SORU 6
Çarpmada verilmeyen rakamları bulma test

Yukarıdaki işleme göre, a + b + c toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

Bu çarpma işleminde a ile 7548 çarpıldığında 45 2b8 sayısının bulunduğunu görüyoruz. a ile 8'in çarpımının birler basamağında 8 rakamı olabilmesi için a'nın ya 1'e ya da 6'ya eşit olması gerekir. 45 2b8 sayısı 7548'e eşit olamayacağı için a = 6'dır. a × 7548 = 45 288 olduğundan b = 8'dir.

Toplama işlemini takip ettiğimizde, 8 ile c'nin toplamının 8'e eşit olduğunu çıkarabiliriz. Buna göre c = 0'dır.

a = 6, b = 8 ve c = 0 sayılarını topladığımızda 14 sonucunu elde ederiz.

CEVAP: C

SORU 7
Çarpmada verilmeyen rakamları bulma testi

Yukarıdaki işleme göre, a × b + c işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

Bu işlemde 18ab ile 3'ün çarpımının 5499'a eşit olduğunu görüyoruz. Buna göre b × 3 = 9 ve a × 3 = 9 olmalıdır. Bu eşitlikleri sağlayan sayılar a = 3 ve b = 3'tür. a ve b'nin değerlerini yerlerine yazdığımızda ilk çarpanın 1833 olduğunu görebiliriz.

İkinci satıra baktığımızda, 1833 × c çarpımının 10 998'e eşit olduğunu görüyoruz. Bu çarpımın doğru olabilmesi için c'nin 6'ya eşit olması gerekir. Bulduğumuz sayıları a × b + c işleminde yerlerine yazarsak 3 × 3 + 6 = 15 sonucunu elde ederiz.

CEVAP: D

SORU 8
Bölmede verilmeyen öğeleri bulma testi

Yukarıdaki bölme işleminde C yerine hangisi gelmelidir?

C = 7 × 16 + 3 = 112 + 3 = 115

CEVAP: C

SORU 9
Bölmede verilmeyen rakamları bulma testi

Yukarıdaki işleme göre, a + b + c aşağıdakilerden hangisine eşittir?

İlk çıkarma işleminde 21'den 15 çıkarılıp, c sonucunun bulunduğunu görüyoruz. Buna göre c = 6'dır.

Son çıkarma işleminden sonra yukarıdan 3 rakamı indirildiği için b = 3'tür.

3, 15'ten küçük olduğu a = 0'dır.

Yukarıda elde ettiğimiz sonuçlara göre a + b + c = 6 + 3 + 0 = 9'dur.

CEVAP: C

SORU 10
Bölmede verilmeyenleri bulma testi

D sayısı 10’a bölündüğünde kalan aşağıdakilerden hangisi olur?

D = 20 × 13 + 13 = 260 + 13 = 273'tür.

273'ün 10'a bölümünden kalan 3'tür.

CEVAP: B

Yeniden Başlat
Yukarı Çık