Sınıf 5TESTLERKONU 34 ➤ KONU TESTİ 5

SÜRE

10:00

VERİ İŞLEME

KONU TESTİ 5

İsimDoğru Sayısı
Halil20
Bahar18
Hamiyet9
Selim15

Yukarıda bir grup arkadaşın 20 soruluk bir matematik sınavında verdikleri doğru cevap sayıları gösterilmektedir.

(1., 2. ve 3. soruları yukarıdaki tabloya göre yanıtlayınız.)

SORU 1

Bu sınav sonucuna göre en iyi 3. sonucu alan kişi kimdir?

CEVAP: D

SORU 2

Bu öğrencilerden hangisi soruların yarısından azını doğru cevaplamıştır?

CEVAP: C

SORU 3

Bu öğrencilerden hangisi tüm soruları doğru cevaplamıştır?

CEVAP: A

SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi bir araştırma sorusu değildir?

CEVAP: D

SORU 5
Sütun grafiğini tabloya dönüştürme

Bir araştırma sorusuna verilen yanıtlar yukarıdaki sütun grafiğinde gösterilmiştir.

Bu veriler aşağıdaki sıklık tablolarından hangisi ile gösterilebilir?

CEVAP: A

SORU 6
Sınav notları sütun grafiği

Yukarıdaki sütun grafiğinde Gökhan’ın matematik yazılılarından aldığı notlar gösterilmiştir.

Bu grafiğe göre hangisi yanlıştır?

CEVAP: D

SORU 7
Program TürüYanıt Sayısı
Yarışma programı6
Haber Programı8
Belgesel12

Bir grup insana en çok hangi tür televizyon programını izlemeyi tercih ettikleri sorulmuş ve verilen yanıtlarla yukarıdaki sıklık tablosu oluşturulmuştur.

Bu verilerin sütun grafiği ile gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP: B

SORU 8

2014 yılında kurulan ve ilk yıl 10 000 TL kâr elde eden bir şirket her yıl kârını bir önceki yıla göre ikiye katlamıştır.

Bu şirketin 2014-2016 yılları arasındaki yıllık kârını gösteren sütun grafiği aşağıdakilerde hangisidir?

CEVAP: A

SORU 9

Bir grup öğrenciye hangi gazeteyi takip ettikleri sorulmuş ve aşağıdaki yanıtlar alınmıştır.

“X gazetesi, Y gazetesi, X gazetesi, Z gazetesi, Y gazetesi, X gazetesi, T gazetesi, T gazetesi ”

Bu verilerle oluşturulan bir sütun grafiğinde en uzun sütun hangi yanıta ait olur?

CEVAP: A

SORU 10

Bir araştırma sorusuna verilen D yanıtlarının sayısı, C yanıtlarının sayısının 2 katıdır. C ve B yanıtlarının sayıları eşittir. B yanıtlarının sayısı ise, A yanıtlarının sayısının 2 katıdır. A, B, C ve D dışında bir yanıt verilmemiştir.

A yanıtını veren kişi sayısı 5'se, bu araştırma sorusuna toplam kaç kişi yanıt vermiştir?

CEVAP: C

Yeniden Başlat
Yukarı Çık