Sınıf 5TESTLERKONU 36 ➤ ÇÖZÜMLÜ KONU TESTİ

SÜRE

10:00

ÇEVRE UZUNLUĞU

ÇÖZÜMLÜ KONU TESTİ

SORU 1
Dörtgenin çevresi test

ABCD dörtgeninin çevresi kaç desimetredir?

ABCD dörtgeninin çevresi 10 dm + 6 dm + 12 dm + 8 dm = 36 dm'dir.

CEVAP: B

SORU 2
Üç karenin çevresi test

Üç karenin yan yana getirilmesi ile oluşturulan şeklin çevresi, bu şekli oluşturan karelerden birinin çevresinin kaç katıdır?

Yeni oluşturulan şeklin çevresi karenin kenar uzunluğunun 8 katıdır. Karenin çevresi ise kenar uzunluğunun 4 katıdır. Buna göre yeni şeklin çevresi karenin çevresinin 8 ÷ 4 = 2 katıdır.

CEVAP: A

SORU 3
İki karenin çevresi test

Çevresi 16 mm olan iki kare birbirine yukarıdaki gibi yapıştırılarak bir dikdörtgen oluşturulmaktadır.

Oluşturulan bu şeklin çevresi kaç santimetredir?

Çevresi 16 mm olan bir karenin kenar uzunluğu 16 ÷ 4 = 4 mm'dir. Verilen şeklin çevresi karenin kenar uzunluğunun 6 katına eşittir.

6 × 4 mm = 24 mm

Bu uzunluk aynı zamanda 2,4 cm'dir.

24 mm = (24 ÷ 10) cm = 2,4 cm

CEVAP: B

SORU 4
Üçgenler ve kare çevre test

Bir kenarı 6 m olan 4 eşkenar üçgen ve bir karenin birleşimiyle oluşan yukarıdaki şeklin çevresi kaç metredir?

Bu şeklin çevresi üçgenin kenar uzunluğunun 8 katına eşittir.

8 × 6 m = 48 m

CEVAP: A

SORU 5
Değişik şekil çevre test

Bir dikdörtgenden bir eşkenar üçgen kesilip çıkarılarak yukarıdaki şekil elde edilmiştir.

Bu şeklin çevresi kaç santimetredir?

Değişik şekil çevre-çözüm

Dikdörtgenin kısa kenar uzunluğu aynı zamanda eşkenar üçgenin kenar uzunluğuna eşittir. Bu nedenle sol köşelerden dikdörtgenin merkezine doğru uzanan kenarlardan her biri 5 cm uzunluğundadır.

Buna göre verilen şeklin çevresi 8 cm + 5 cm + 8 cm + 5 cm + 5 cm = 31 cm'dir.

CEVAP: B

SORU 6
Üçgenin çevresi test

Kenarları 2 birim uzunluğundaki 4 eşkenar üçgenden oluşan yukarıdaki büyük üçgenin çevresi kaç birimdir?

Büyük üçgenin çevresi küçük üçgenin kenar uzunluğunun 6 katıdır. Buna göre istenilen çevre uzunluğu 6 × 2 = 12 birimdir.

CEVAP: C

SORU 7
Üst üste dikörtgenlerin çevresi

Kısa kenarı 5 cm olan yukarıdaki üç dikdörtgenden en büyüğünün uzun kenarı 25 cm'dir.

Buna göre, dikdörtgenlerden oluşan yukarıdaki şeklin çevresi kaç santimetredir?

Üst üste dikörtgenlerin çevresi-çözüm

Kırmızıyla gösterilen üst yüzlerin toplam uzunluğu en büyük dikdörtgenin uzun kenarına eşittir. Yaz yüzlerde 6 tane kısa kenar olduğundan bu şeklin çevresi 25 cm + 25 cm + 6 × 5 cm = 80 cm'dir.

CEVAP: D

SORU 8
Kırmızı-mavi şekil çevre

Yukarıdaki mavi şeklin çevresi 36 cm ise, kırmızı şeklin çevresi kaç cm'dir?

Kareli kağıttaki karelerden her birinin kenar uzunluğu 1 birimse, mavi şeklin çevresi 12 ve kırmızı şeklin çevresi 20 birimdir. 12 birim 36 cm'ye eşitse her 1 birim 36 cm ÷ 12 = 3 cm'dir. Buna göre kırmızı şeklin çevresi 20 × 3 cm = 60 cm'dir.

CEVAP: C

SORU 9
Karenin çevresi test

Bir kenarı 6 cm olan kare şeklindeki bir kâğıt 4 eşit kareye bölündüğünde, her bir parçanın çevresi kaç cm olur?

Kenar uzunluğu 6 cm olan bir kare şekildeki gibi 4 eşit parçaya bölünürse, ortaya 4 küçük kare çıkar. Bu karelerden her birinin kenar uzunluğu 6 cm ÷ 2 = 3 cm ve çevresi 3 cm × 4 = 12 cm'dir.

CEVAP: C

SORU 10
Altıgenin çevresi test

Kenar uzunluklarından her biri 6 m olan yukarıdaki şeklin çevresi kaç metredir?

6 kenarı olduğu için bu şeklin çevresi 6 × 6 m = 36 m'dir.

CEVAP: C

Yeniden Başlat
Yukarı Çık