Sınıf 5TESTLERKONU 13 ➤ ÇÖZÜMLÜ KONU TESTİ

SÜRE

10:00

DOĞAL SAYILARIN KARESİ VE KÜPÜ

ÇÖZÜMLÜ KONU TESTİ

SORU 1
Sayıların karesi küpü test-raf sorusu

Her birinde 28 kitap olan 28 rafta toplam kaç kitap vardır?

Her birinde 28 kitap olan 28 rafta toplam 28 × 28 kitap vardır. Bu çarpım, 28'in karesine eşittir. 28'in karesi 282 ile gösterilir.

CEVAP: C

SORU 2

2 × 2 × 2 aşağıdakilerden hangisine eşittir?

3 tane 2'nin çarpımı 2'nin küpüne eşittir. 2'nin küpü 23 ile gösterilir.

CEVAP: C

SORU 3
Sayıların karesi küpü test-ağaç sorusu

5 × 5 + 2 × 2 işlemi aşağıdaki ifadelerden hangisine denktir?

  • 5 × 5 = 52'ye ve
  • 2 × 2 = 22'ye eşittir.

Bu gösterimleri işlemde yerlerine yazarsak 52 + 22 ifadesini elde ederiz.

CEVAP: A

SORU 4
Sayıların karesi ve küpüyle işlemler

22 + 33 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir?

  • 22 = 2 × 2 = 4 ve
  • 33 = 3 × 3 × 3 = 27'dir.

Bu değerleri yerlerine yazdığımızda sonucun 31'e eşit olduğunu görebiliriz.

4 + 27 = 31

CEVAP: C

SORU 5
5'in karesi ve küpü

25 ile hangi sayının çarpımı 5’in küpüne eşittir?

25 = 5 × 5'tir. Bu sayı 5 ile çarpıldığında 5'in küpü elde edilir.

53 = 5 × 5 × 5

CEVAP: B

SORU 6
Kare ve küp testi-pasta sorusu

18 yaşındaki 18 kişinin yaşları toplamı aşağıdaki ifadelerden hangisine eşittir?

18 yaşındaki 18 kişinin yaşları toplamı 18 × 18 = 182'ye eşittir.

CEVAP: C

SORU 7

3’ün karesi ile aşağıdaki sayılardan hangisinin karesi toplandığında 5’in karesi elde edilir?

  • 32 = 3 × 3 = 9 ve
  • 52 = 5 × 5 = 25'tir.

9'la 16 toplanırsa 25 elde edilir. 16 sayısı 4'ün karesine eşittir.

CEVAP: B

SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) 02 = 0 × 0 = 0 ← DOĞRU

B) 12 = 1 × 1 = 1

13 = 1 × 1 × 1 = 1DOĞRU

C) 82 = 8 × 8 = 64

43 = 4 × 4 × 4 = 64DOĞRU

D) 162 = 16 × 16 = 256

83 = 8 × 8 × 8 = 512YANLIŞ

CEVAP: D

SORU 9

4 sayısı kendisi ile iki kere çarpıldığında aşağıdaki ifadelerden hangisi elde edilir?

4 sayısı kendisi ile 2 defa çarpıldığında 43 sayısı elde edilir.

4 × 4 × 4 = 43

CEVAP: D

SORU 10

Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu en büyüktür?

A) 43 – 23 = 64 – 8 = 56

B) 33 + 33 = 27 + 27 = 54

C) 82 + 13 = 64 + 1 = 65

D) 62 + 42 = 36 + 16 = 52

CEVAP: C

Yeniden Başlat
Yukarı Çık