Sınıf 5TESTLERKONU 38 ➤ KONU TESTİ 3

SÜRE

10:00

KARE VE DİKDÖRTGENİN ALANI

KONU TESTİ 3

SORU 1
Bileşik dikdörtgen alan

Yukarıdaki şeklin alanı kaç cm2'dir?

CEVAP: B

SORU 2
Dİkdörtgeni bölme test

Dikdörtgen şeklindeki bir kâğıt kesilerek bir kare ve bir küçük dikdörtgen oluşturulmuştur.

Karenin alanı 64 cm2 ve küçük dikdörtgenin alanı 16 cm2 ise kâğıdın kesilmeden önceki uzun kenarı kaç cm'dir?

CEVAP: B

SORU 3

Kenar uzunlukları aşağıda verilen dikdörtgenlerden hangisinin alanı, bir kenarı 4 m olan bir karenin alanına eşittir?

CEVAP: A

SORU 4

Kenar uzunlukları 40 cm ve 80 cm olan dikdörtgen şeklindeki bir karton, kenar uzunluğu 5 cm olan eş karelere bölünecektir.

Bu karton, en fazla kaç kareye bölünebilir?

CEVAP: C

SORU 5
Taralı alan

Yukarıdaki taralı alanın 40 m2 olabilmesi için |EF| uzunluğunun kaç m olması gerekir?

CEVAP: D

SORU 6
Kareli renkli alan

Yukarıdaki taralı alan kaç m2'dir?

CEVAP: D

SORU 7

Aşağıda kenar uzunlukları verilen dikdörtgenlerden alanı en büyük olan hangisidir?

CEVAP: D

SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi, alanı 24 cm2 ve kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayılar olan bir dikdörtgenin çevresi olamaz?

CEVAP: D

SORU 9

Durdu, dikdörtgen şeklindeki tarlasını sürmek için dakikası 15 kuruştan bir çapa makinesi kiralamıştır. 1 dakikada 4 m2 alanı sürüp, bu iş için toplam 300 TL vermiştir.

Durdu'ya ait tarlanın bir kenarı 40 m olduğunda göre diğer kenarı kaç metre uzunluğundadır?

CEVAP: A

SORU 10

Caner 3 m yüksekliğinde dikdörtgen şeklindeki bir duvarı boyamaktadır.

Bir metrekare duvarı 12 dakikada boyayan Caner'in tüm boya işini bitirmesi 12 saatini aldıysa, bu duvarın uzunluğu kaç metredir?

CEVAP: C

Yeniden Başlat
Yukarı Çık