Sınıf 5TESTLERKONU 1 ➤ KONU TESTİ 1

SÜRE

10:00

DOĞAL SAYILAR

KONU TESTİ 1

SORU 1

Aşağıda okunuşu verilen sayılardan hangisinde 6 sıfır bulunur?

CEVAP: A

SORU 2

“bir milyon bin bir”

yukarıda okunuşu verilen sayının doğru yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP: B

SORU 3

“Üç milyon otuz”

şeklinde okunan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP: B

SORU 4

Aşağıda okunuşu verilen sayılardan hangisinde yalnızca 2 çeşit rakam bulunur?

CEVAP: A

SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi 80 080 000 sayısının sonundaki sıfırlardan bir veya daha fazlasının atılmasıyla elde edilen bir sayının okunuşu değildir?

CEVAP: B

SORU 6

Sekiz basamaklı 23 50🍄 🍒54sayısının okunuşu “yirmi üç milyon beş yüz beş bin elli dört” olduğuna göre 🍄 + 🍒 toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP: C

SORU 7

“Yirmi milyon dört yüz” şeklinde okunan sayı kaç basamaklıdır?

CEVAP: C

SORU 8

Mustafa, Serkan’a bir sayı okumuş, ama Serkan gürültüden dolayı Mustafa’nın söylediklerinin yalnızca sonunu duymuştur.

Serkan'ın duyduğu sayı “...altı yüz üç bin” olduğuna göre, Mustafa’nın okuduğu sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

CEVAP: A

SORU 9

Murat, 201, 301 ve 401 sayılarını yan yana yazarak 9 basamaklı sayılar oluşturmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi Murat’ın oluşturduğu sayılardan birinin okunuşu olamaz?

CEVAP: B

SORU 10

Ali, Ahmet, Ayşe, Seda ve Merve bir sayı üretme oyunu oynamaktadırlar. Bu oyundaki her oyuncu sırayla yalnız bir kelime söylemekte ve son oyuncu da kelimesini söyledikten sonra oluşan sayıyı bir kâğıda yazmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi bu oyunda üretilmiş sayılardan biri olamaz?

CEVAP: C

Yeniden Başlat
Yukarı Çık