Sınıf 5TESTLERKONU 5 ➤ KONU TESTİ 3

SÜRE

10:00

ZİHİNDEN TOPLAMA VE ÇIKARMA

KONU TESTİ 3

SORU 1
Zihinden Toplama Test Basamaklarına Ayırma

Yukarıdaki toplama işlemleri zihinden hangi işlemi yapmak için kullanılmış olabilir?

CEVAP: D

SORU 2

Fatma, aklından bir toplama işlemini yaparken, önce 42’ye A ekleyip 72 bulmuş ve daha sonra da 72’ye 5 ekleyip 77 sonucuna varmıştır.

Buna göre, Fatma’nın zihinden yaptığı işlem aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP: C

SORU 3

Bir sayıya önce 40 ve daha sonra 8 ekliyorsak, bu sayı ile aşağıdakilerden hangisini zihinden topluyor olabiliriz?

CEVAP: B

SORU 4
Zihinden Toplama Test Verilmeyen Rakamı Bulma

Yukarıdaki işlemler bir zihinden toplama işleminin adımları ise, a yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

CEVAP: C

SORU 5

63 ile bir sayıyı toplarken, Hakan 63'e a defa 10 ve bir defa 3 ekleyip sonucu 86 buluyorsa, a aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP: B

SORU 6

Üç veya daha fazla sayıyı toplayabilmek için önce toplamı 10’un tam katı olan sayılardan başlayabiliriz.

Buna göre, 18 + 22 + 24 + 26işlemini zihinden yapmak için önce hangi iki sayıyı toplayabiliriz?

CEVAP: A

SORU 7
Zihinden Toplama Test Gruplayıp Toplama

Yukarıdaki işlemde hangi sayıları gruplayıp toplarsak, 10’un tam katı olan bir sayı elde ederiz?

CEVAP: D

SORU 8

Deniz zihinden işlem yaparken önce 48’den 20 çıkarıp 28 bulmuş ve daha sonra da 28’den 5 çıkarıp 23 bulmuştur.

Buna göre Deniz hangi işlemi zihinden yapmıştır?

CEVAP: C

SORU 9

48 + 37 işlemini zihinden yaparken 48’i 10’un tam katına tamamlamak istersek, 37’yi hangi iki sayının toplamı şeklinde yazabiliriz?

CEVAP: B

SORU 10

“Zihinden 59 – 27 işlemini yapmak için 59'dan A defa 10 ve bir defa da B çıkarılmıştır.”

Yukarıdaki ifadenin doğru olabilmesi için A ve B sayıları kaç olmalıdır?

CEVAP: A

Yeniden Başlat
Yukarı Çık