Sınıf 5TESTLERKONU 1 ➤ KONU TESTİ 3

SÜRE

10:00

DOĞAL SAYILAR

KONU TESTİ 3

SORU 1

132 763 304 sayısının on binler ve yüz milyonlar basamağındaki rakamların yerlerini değiştirdiğimizde hangi sayıyı elde ederiz?

CEVAP: B

SORU 2

Birler bölüğünde 235, binler bölüğünde 100 ve milyonlar bölüğünde 625 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP: D

SORU 3

Okunuşu “beş yüz altmış milyon yedi yüz üç bin kırk üç” olan sayının hangi basamakları sıfırdır?

CEVAP: D

SORU 4

Aşağıdaki sayılardan hangisinin birler ve milyonlar bölüğündeki sayılar aynıdır?

CEVAP: A

SORU 5

Zeynep’in aklında tuttuğu 9 basamaklı sayının tüm bölüklerindeki rakamların toplamı aynıdır.

Buna göre Zeynep’in tuttuğu sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

CEVAP: C

SORU 6

Tüm rakamları aynı olan 9 basamaklı bir sayının on binler basamağındaki rakamın basamak değeri 50 000 ise, milyonlar basamağındaki rakamın basamak değeri aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP: A

SORU 7

Sedat, okuduğu kitabın şu anki sayfa numarası ile sonraki iki sayfanın sayfa numaralarını yan yana yazarak 8 basamaklı bir sayı elde etmiştir.

Buna göre, Sedat şu anda kitabın kaçıncı sayfasındadır?

CEVAP: D

SORU 8

81 781 631 sayısının birler ve on milyonlar basamağındaki rakamları silersek, geriye kalan 6 basamaklı sayının on binler basamağındaki rakam aşağıdakilerden hangisi olur?

CEVAP: B

SORU 9
  1. Birler basamağındaki rakamın basamak değeri ile sayı değeri aynıdır.
  2. Yüz binler basamağındaki rakamın alabileceği en küçük basamak değeri 100 000’dir.
  3. Farklı iki basamağın basamak değerleri aynı olamaz.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

CEVAP: A

SORU 10

Fatih’in defterine yazdığı sayı ile bu sayının on milyonlar basamağının basamak değeri aynıdır.

Buna göre Fatih, defterine aşağıdaki sayılardan hangisini yazmış olabilir?

CEVAP: C

Yeniden Başlat
Yukarı Çık