Sınıf 5TESTLERKONU 1 ➤ ÇÖZÜMLÜ KONU TESTİ

SÜRE

10:00

DOĞAL SAYILAR

ÇÖZÜMLÜ KONU TESTİ

SORU 1

721 932 816 sayısının doğru okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

A ve C seçeneklerindekiler, geçerli 9 basamaklı sayı okunuşları değiller.

D seçeneğinde okunuşu verilen sayı 720 932 816'dır.

721 932 816'nın doğru okunuşu B seçeneğinde verilmiştir.

CEVAP: B

SORU 2

Okunuşu “elli milyon beş bin beş” olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 5 005 005: Beş milyon beş bin beş

B) 50 050 005: Elli milyon elli bin beş

C) 5 000 505: Beş milyon beş yüz beş

D) 50 005 005: Elli milyon beş bin beş

CEVAP: D

SORU 3

Aşağıda okunuşu verilen sayılardan hangisi 9 basamaklı değildir?

A) 865 000 000 → 9 basamaklı

B) 220 000 055 → 9 basamaklı

C) 555 555 555 → 9 basamaklı

D) 28 996 674 → 8 basamaklı

CEVAP: D

SORU 4

Sevgi, defterine sadece 2 çeşit rakamdan oluşan dokuz basamaklı bir sayı yazmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi Sevgi’nin defterine yazdığı sayının okunuşu olamaz?

A) 100 000 000 → Sadece 2 çeşit rakam (0 ve 1)

B) 666 565 556 → Sadece 2 çeşit rakam (5 ve 6)

C) 880 000 008 → Sadece 2 çeşit rakam (0 ve 8)

D) 575 000 575 → 3 çeşit rakam (0, 5 ve 7)

CEVAP: D

SORU 5

123 456 789 sayısında en küçük basamak değerine sahip olan rakam aşağıdakilerden hangisidir?

123 456 789 sayısındaki rakamların basamak değerleri aşağıdaki gibidir.

1 → 100 000 000

2 → 20 000 000

3 → 3 000 000

4 → 400 000

5 → 50 000

6 → 6000

7 → 700

8 → 80

9 → 9

Basamak değeri en küçük olan rakam 9'dur.

CEVAP: D

SORU 6

X = milyonlar bölüğündeki rakamların toplamı

Y = binler bölüğündeki rakamların toplamı

Z = birler bölüğündeki rakamların toplamı

Aşağıdaki sayılardan hangisinde X > Y ve X > Z’dir?

Aradığımız seçenekte X'in hem Y'den hem de Z'den büyük olması gerekiyor.

A) 672 189 713 :

X = 6 + 7 + 2 = 15

Y = 1 + 8 + 9 = 18

Z = 7 + 1 + 3 = 11

X, Y'den küçük.

 

B) 885 669 999 :

X = 8 + 8 + 5 = 21

Y = 6 + 6 + 9 = 21

Z = 9 + 9 + 9 = 27

X, Y'ye eşit, Z'den küçük.

 

C) 316 003 015 :

X = 3 + 1 + 6 = 10

Y = 0 + 0 + 3 = 3

Z = 0 + 1 + 5 = 6

X, hem Y'den hem de Z'den büyük.

 

D) 663 991 538 :

X = 6 + 6 + 3 = 15

Y = 9 + 9 + 1 = 19

Z = 5 + 3 + 8 = 16

X, Y veya Z'den büyük değil.

CEVAP: C

SORU 7

A doğal sayısı ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir.

  • Basamaklarında 1’den 9’a kadar olan rakamların tümü birer defa kullanılmıştır.
  • Komşu basamaklardaki rakamlar ardışıktır.
  • Yüzler basamağındaki rakam 3’tür.

Bu bilgilere göre A’nın binler basamağındaki rakam aşağıdakilerden hangisidir?

Aradığımız sayı 987 654 321'dir. Bu sayının binler basamağındaki rakam 4'tür.

CEVAP: A

SORU 8

632 721 813 sayısının on binler ve milyonlar basamağındaki rakamların çarpımı aşağıdakilerden hangisidir?

632 721 813 sayısının hem on binler hem de milyonlar basamağındaki rakam 2'dir. Aradığımız sayı 2 × 2 = 4'tür.

CEVAP: B

SORU 9

23 sayısı dört defa yan yana yazılarak 8 basamaklı bir sayı oluşturulmuştur.

Bu sayının on binler basamağındaki rakamın basamak değeri aşağıdakilerden hangisidir?

23 sayısı 4 defa yan yana yazıldığında elde edilen sayı 23 232 323'tür. Bu sayının on binler basamağındaki 3'ün basamak değeri 30 000'dir.

CEVAP: D

SORU 10

Cansu defterine 9 basamaklı bir sayı yazmıştır. Bu sayının birler ve milyonlar bölüğü aynı, binler bölüğündeki sayı ise, milyonlar bölüğündeki sayının iki katıdır.

Buna göre, Cansu’nun defterine yazdığı sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

108 216 108'in milyonlar bölüğü 108, binler bölüğü 216 ve birler bölüğü 108'dir. Bu sayının milyonlar ve birler bölüğü aynı, binler bölüğü ise, milyonlar bölüğünün 2 katıdır.

CEVAP: A

Yeniden Başlat
Yukarı Çık