Sınıf 5TESTLERKONU 1 ➤ KONU TESTİ 2

SÜRE

10:00

DOĞAL SAYILAR

KONU TESTİ 2

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisinde 23635015 sayısı bölüklere doğru şekilde ayrılmıştır?

CEVAP: B

SORU 2

“Sekiz milyon altmış beş”

şeklinde okunan sayı kaç basamaklıdır?

CEVAP: B

SORU 3

286 791 236 sayısındaki rakamların en büyük basamak değeri ile en küçük basamak değerinin toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

CEVAP: B

SORU 4

“beş milyon beş yüz beş bin beş”

yukarıda okunuşu verilen sayının doğru yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP: C

SORU 5

Okunuşu verilen aşağıdaki sayılardan hangisinde daha fazla çeşit rakam vardır?

CEVAP: C

SORU 6

Okunuşu verilen aşağıdaki sayılardan hangisindeki sıfır sayısı diğerlerinden fazladır?

CEVAP: B

SORU 7

630 012 sayısının basamak değerlerinin toplamı kaçtır?

CEVAP: A

SORU 8

Okunuşu ”........iki yüz bin........” olan bir sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

CEVAP: A

SORU 9

Esra 100 sayısını üç defa yan yana yazarak dokuz basamaklı bir sayı elde etmiştir. Esra’nın oluşturduğu sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP: D

SORU 10

“yüz”, “sekiz”, “altmış”, “beş”, “yirmi”, “elli”, “milyon”, “bin”, “bir” kelimelerinin birer kere kullanılmasıyla, aşağıdaki sayılardan hangisinin okunuşu elde edilemez?

CEVAP: D

Yeniden Başlat
Yukarı Çık