Sınıf 5TESTLERKONU 32 ➤ KONU TESTİ 1

SÜRE

10:00

ÜÇGENLER

KONU TESTİ 1

SORU 1
Dik üçgenin kenarı test

|BC| uzunluğu kaç birimdir?

CEVAP: C

SORU 2

İç açıları derece cinsinden ardışık doğal sayılar olan bir üçgenin en küçük açısı aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP: B

SORU 3
Üçgenin iç açıları test sorusu

Yukarıdaki üçgende ... hangisine eşittir?

CEVAP: C

SORU 4

İç açılarından ikisi 50° ve 60° olan bir üçgen ile ilgili olarak hangisi doğrudur?

CEVAP: A

SORU 5

Bir dik üçgende dik olmayan iç açılarından biri diğerinin iki katı ise, bu üçgendeki en küçük iç açı kaç derecedir?

CEVAP: A

SORU 6

İkizkenar olduğu bilinen bir üçgenin iç açılarından biri 100° ise, diğer iki iç açının farkı kaç derecedir?

CEVAP: A

SORU 7
Üçgenin 3. açısı test

Yukarıdaki üçgende ... hangisine eşittir?

CEVAP: A

SORU 8

I) 80°

II) 20°

III) 50°

İç açılarından biri 80° olan bir üçgenin ikizkenar olabilmesi için diğer bir iç açısı yukarıdakilerden hangisi olabilir?

CEVAP: D

SORU 9

Eşkenar bir üçgenin iç açıları hangisinde doğru verilmiştir?

CEVAP: D

SORU 10

İç açıları aşağıda verilen üçgenlerden hangisi dar açılı bir üçgendir?

CEVAP: B

Yeniden Başlat
Yukarı Çık