Sınıf 5TESTLERKONU 34 ➤ KONU TESTİ 4

SÜRE

10:00

VERİ İŞLEME

KONU TESTİ 4

Bir grup insana eğer imkânları olursa hangi evcil hayvanı beslemek istedikleri sorulmuş ve aşağıdaki yanıtlar alınmıştır.

Kanarya, Kedi, Köpek, Kedi, Muhabbet Kuşu, Kedi, Kedi, Köpek, Köpek, Köpek, Muhabbet Kuşu, Kedi, Kanarya, Kedi, Köpek, Köpek

(1., 2. ve 3. soruları yukarıdaki yanıtlara göre cevaplayınız.)

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi bu verilerin sıklık tablosudur?

CEVAP: C

SORU 2

Sıklık tablosunda “Köpek” yanıtının karşısına hangi sayı yazılmalıdır?

CEVAP: C

SORU 3

Kaç çeşit yanıt elde edilmiştir?

CEVAP: B

SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi bir araştırma sorusudur?

CEVAP: D

Ders notları grafik

Yukarıdaki sütun grafiklerinde Murat ve Seçil’in aldığı notlar gösterilmiştir.

(5., 6., 7., 8. ve 9. soruları yukarıdaki sütun grafiklerine göre yanıtlayınız.)

SORU 5

Hangi dersin sınavında Seçil, Murat’tan daha yüksek not almıştır?

CEVAP: C

SORU 6

Hangi dersten Seçil ve Murat aynı notları almıştır?

CEVAP: D

SORU 7

Seçil en yüksek notu hangi dersten almıştır?

CEVAP: C

SORU 8

Murat en düşük notu hangi dersten almıştır?

CEVAP: C

SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

CEVAP: D

SORU 10
  • y-ekseninin 20’den başlaması
  • Sütunların yatay eksene paralel olması
  • Sütunların renklerinin aynı olması

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri bir sütun grafiğinde yanlış yorumlamalara yol açabilir?

CEVAP: A

Yeniden Başlat
Yukarı Çık