Sınıf 5TESTLERKONU 3 ➤ ÇÖZÜMLÜ KONU TESTİ

SÜRE

10:00

DOĞAL SAYILARDA TOPLAMA

ÇÖZÜMLÜ KONU TESTİ

SORU 1
Doğal Sayılarda Toplama İşlemi Testi Alt Alta Toplama Sorusu

toplamının sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğal Sayılarda Toplama İşlemi Testi Alt Alta Toplama Sorusu Çözüm

Birler Basamağı: 8 + 3 = 11. 1'i alta yazalım. ELDE var 1.

Onlar Basamağı: 1 + 4 + 1(ELDE) = 6. 6'yı alta yazalım.

Yüzler Basamağı: ELDE yok. 9'u alta yazalım.

Binler Basamağı: ELDE yok. 5'i alta yazalım.

On Binler Basamağı: ELDE yok. 6'yı alta yazalım.

CEVAP: A

SORU 2

28 735 + 18 329 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir?

Doğal Sayılarda Toplama İşlemi Testi Alt Alta Toplama Sorusunun Çözüm

Birler Basamağı: 5 + 9 = 14. 4'ü alta yazalım. ELDE var 1.

Onlar Basamağı: 3 + 2 + 1(ELDE) = 6. 6'yı alta yazalım.

Yüzler Basamağı: 7 + 3 = 10. 0'u alta yazalım. ELDE var 1.

Binler Basamağı: 8 + 8 + 1(ELDE) = 17. 7'yi alta yazalım. ELDE var 1.

On Binler Basamağı: 2 + 1 + 1(ELDE) = 4. 4'ü alta yazalım.

CEVAP: C

SORU 3
Doğal Sayılarda Toplama İşlemi Testi Toplama İşlemi Sorusu

Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır?

Doğal Sayılarda Toplama İşlemi Testi Baykuşlu Sorunun Çözümü

Birler Basamağı: 6 + 9 = 15. 5'i alta yazalım. ELDE var 1.

Onlar Basamağı: 4 + 2 + 1(ELDE) = 7. 7'yi alta yazalım.

Yüzler Basamağı: 8 + 3 = 11. 1'i alta yazalım. ELDE var 1.

Binler Basamağı: 5 + 6 + 1(ELDE) = 12. 2'yi alta yazalım. ELDE var 1.

On Binler Basamağı: 6 + 1(ELDE) = 7. 7'yi alta yazalım.

CEVAP: D

SORU 4
Doğal Sayılarda Toplama İşlemi Test-patlıcan sorusu

Ahmet bu sene tarlasından 31 815 patlıcan ve 23 932 salatalık toplamıştır.

Buna göre, Ahmet’in tarladan topladığı sebze sayısı kaçtır?

Soruda istenilen, 31 815 ile 23 932 sayılarının toplamıdır.

Doğal Sayılarda Toplama İşlemi Testi Tarla Sorusunun Çözümü

Birler Basamağı: 5 + 2 = 7. 7'yi alta yazalım.

Onlar Basamağı: 1 + 3 = 4. 4'ü alta yazalım.

Yüzler Basamağı: 8 + 9 = 17. 7'yi alta yazalım. ELDE var 1.

Binler Basamağı: 1 + 3 + 1(ELDE) = 5. 5'i alta yazalım.

On Binler Basamağı: 3 + 2 = 5. 5'i alta yazalım.

CEVAP: A

SORU 5
Doğal Sayılarda Toplama İşlemi-Bilgisayar Sorusu

Bir bilgisayarcı nisan ayında bilgisayar satışlarından 12 803 ₺, bilgisayar tamirinden 6312 ₺ ve parça satışından 3548 ₺ kâr elde etmiştir.

Buna göre, bu bilgisayarcının nisan ayındaki toplam kârı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

Soruda istenilen, 12 803, 6312 ve 3548 sayılarının toplamıdır.

Doğal Sayılarda Toplama İşlemi-Bilgisayar Sorusunun Çözümü

Birler Basamağı: 3 + 2 + 8 = 13. 3'ü alta yazalım. ELDE var 1.

Onlar Basamağı: 0 + 1 + 4 + 1(ELDE) = 6. 6'yı alta yazalım.

Yüzler Basamağı: 8 + 3 + 5 = 16. 6'yı alta yazalım. ELDE var 1.

Binler Basamağı: 2 + 6 + 3 + 1(ELDE) = 12. 2'yi alta yazalım. ELDE var 1.

On Binler Basamağı: 1 + 1(ELDE) = 2. 2'yi alta yazalım.

CEVAP: B

SORU 6
Toplama İşlemi Kırtasiye Sorusu

Bir kırtasiyede sadece A, B ve C yayınevlerinin çıkardığı kitaplar satılmaktadır. Sayım yapan kırtasiye sahibi, bu yıl A yayınevinin 73, B yayınevinin 135 ve C yayınevinin 216 kitabının satıldığını görmüştür.

Buna göre, kırtasiyede bu yıl satılan toplam kitap sayısı kaçtır?

Bu sorunun cevabı 73, 135 ve 216 sayılarının toplamıdır.

Toplama İşlemi Kırtasiye Sorusunun Çözümü

Birler Basamağı: 3 + 5 + 6 = 14. 4'ü alta yazalım. ELDE var 1.

Onlar Basamağı: 7 + 3 + 1 + 1(ELDE) = 12. 2'yi alta yazalım. ELDE var 1.

Yüzler Basamağı: 1 + 2 + 1(ELDE) = 4. 4'ü alta yazalım.

CEVAP: D

SORU 7
Toplama İşlemi Verilmeyeni Bulma Sorusu

a + b + c aşağıdakilerden hangisine eşittir?

a : Birler basamağındaki işleme baktığımızda, a ile 9'un toplamının birler basamağının 4 olduğunu görüyoruz. Bu ancak a'nın 5'e eşit olduğu durumda mümkündür. a = 5

b : Onlar basamağındaki toplam sonucunda ELDE 1 olur. Yüzler basamağında a = 5, b ve ELDE toplandığında birler basamağı 9 olan bir sayı elde edilmiştir. Buna göre b'nin 3'e eşit olması gerekir. b = 3.

c : Binler basamağından gelen ELDE ile 8'in toplamı (yani 9), c'ye eşittir. c = 9

Bulduğumuz sayıları topladığımızda,

a + b + c = 5 + 3 + 9 = 17

sonucuna ulaşırız.

CEVAP: D

SORU 8
Toplamada verilmeyen rakamı bulma test

Üç basamaklı sayısı 100'den kaç fazladır?

(): 1, 5 ve 'in toplamı, birler basamağı 5 olan bir sayıya eşittir. Bu durum ancak 'in 9'a eşit olduğu durumda mümkündür.  = 9

(): Onlar basamağındaki toplamda ELDE 0 olur. Yüzler basmağındaki toplamı incelediğimizde 6, ve 3'ün toplamının birler basamağında 7 olan bir sayıya eşit olduğunu görebiliriz. Buna göre =8'dir.

(): Binler basamağındaki toplama sonucunda ELDE 1 olur. On binler basamağında , 4 ve 1'in toplamı 10'a eşittir. Buna göre  = 5 olmalıdır.

Yukarıda elde ettiğimiz sonuçlara göre  = 589'dur. Buna göre – 100 = 589 – 100 = 489 olur.

CEVAP: A

SORU 9
Toplama işleminde verilmeyeni bulma-test

a × b aşağıdakilerden hangisine eşittir?

b : Birler basamağını incelediğimizde, 4, b, 2 ve 7'nin toplamının, birler basamağının 8'e eşit olduğunu görebiliriz. Bu durum ancak b'nin 5'e eşit olduğu durumda mümkündür. b = 5.

a : Yüzler basamağındaki toplamdan ELDE 1 gelir. Binler basamağında a, 8, b = 5, 2 ve ELDE'nin toplamı, birler basamağı 8 olan bir sayıdır. Buna göre a = 2 olmalıdır.

Yukarıda elde ettiğimiz sonuçlara göre a × b = 5 × 2 = 10'a eşittir.

CEVAP: B

SORU 10
Şekil Örüntüsü Test Üçgen Sorusu

36 915 sayısının on binler ve yüzler basamağındaki rakamlar yer değiştirilip, 36 915 ile toplanırsa sonuç kaç çıkar?

36 915 sayısının on binler ve yüzler basamağındaki rakamlar yer değiştirilirse, 96 315 sayısı elde edilir. Soruda istenilen 36 915 ile 96 315'in toplamıdır.

Toplama İşlemi Basamak Değiştirme Sorusunun Çözümü

Birler Basamağı: 5 + 5 = 10. 0'ı alta yazalım. ELDE var 1.

Onlar Basamağı: 1 + 1 + 1(ELDE) = 3. 3'ü alta yazalım.

Yüzler Basamağı: 9 + 3 = 12. 2'yi alta yazalım. ELDE var 1.

Binler Basamağı: 6 + 6 + 1(ELDE) = 13. 3'ü alta yazalım. ELDE var 1.

On Binler Basamağı: 3 + 9 + 1(ELDE) = 13. 13'ü alta yazalım.

CEVAP: A

Yeniden Başlat
Yukarı Çık