Sınıf 5TESTLERKONU 24 ➤ KONU TESTİ 3

SÜRE

10:00

ONDALIK GÖSTERİM

KONU TESTİ 3

SORU 1

"Üç tam yüzde....." şeklinde okunan bir sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

CEVAP: B

SORU 2

10,1 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP: B

SORU 3

Okunuşu "Bir tam onda beş" olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP: C

SORU 4

Bir A sayısının

  • Onda birler basamağındaki rakam onlar basamağındaki rakama eşittir.
  • Yüzde birler basamağındaki rakam yüzler basamağındaki rakama eşittir.
  • Binde birler basamağındaki rakam binler basamağındaki rakama eşittir.

Bu bilgilere göre, A aşağıdakilerden hangisi olabilir?

CEVAP: A

SORU 5

Bir sayının onda birler basamağındaki rakamın alabileceği en düşük basamak değeri aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP: A

SORU 6

8,a37 sayısının onda birler ve yüzde birler basamaklarındaki rakamların toplamı 10 ise, a aşağıdakilerden hangisine eşittir?

CEVAP: C

SORU 7

Aşağıdaki sayılardan hangisinin yüzde birler basamağındaki rakamın basamak değeri 0'dır?

CEVAP: B

SORU 8

İki basamaklı en küçük doğal sayı ab ise, b,aa sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

CEVAP: B

SORU 9

1635,789 sayısının onda birler basamağındaki rakamın basamak değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir?

CEVAP: D

SORU 10

Aşağıdaki sayılardan hangisinin yüzde birler basamağındaki rakamın basamak değeri diğerlerinden küçüktür?

CEVAP: B

Yeniden Başlat
Yukarı Çık