TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR VE ÇİZİMLER


KONU 30: AÇILAR

BÖLÜM 2: AÇI ÇEŞİTLERİ


BÖLÜM 2: AÇI ÇEŞİTLERİ

Açılar-Açı nedir?Açı çeşitleri

Ölçüsüne göre açıları dik açı, dar açı ve geniş açı isminde üç sınıfa ayırabiliriz.

DİK AÇI

Önceki bölümde,

  • Üst üste binen ışınlar arasındaki açının ... ve
  • Zıt yöne bakan ışınlar arasındaki açının ...

olduğunu öğrenmiştik. Bu ikisinin tam ortasındaki açı ...’dir.

...’lik açıklık dik açı olarak adlandırılır.

Dik açı

Biri yatay diğeri dikey iki ışın arasındaki açı ...’dir.

Dik açı Örnekleri

Yukarıdaki açılar dik açıdır.

Dik açının gösteriminin diğer açıların gösteriminden farklı olduğuna dikkat edelim.

Gerçek Hayattan Dik Açı Örnekleri

Bir kâğıdın uzun ve kısa kenarları arasında kalan açı dik açıdır. Cetvelin kısa ve uzun kenarları arasındaki açı da dik açıdır.

DAR AÇI

...’den küçük olan açılar, dar açı olarak isimlendirilir.

Dar Açı

Yukarıdaki açılar dar açıdır.

 

GENİŞ AÇI

... ile ... arasındaki açılara geniş açı ismi verilir.

Geniş Açı

Yukarıdaki açılar geniş açıdır.

→KONU ANASAYFASINA DÖN←

Açılar Konusuna Git