TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR VE ÇİZİMLER


KONU 30: AÇILAR

BÖLÜM 1: AÇI NEDİR?


BÖLÜM 1: AÇI NEDİR?

Açılar-Açı nedir?Açı çeşitleri

AÇI NEDİR?

Başlangıç noktası aynı olan iki ışın arasındaki açıklığa açı denir.

Açı ve açıklık

Yukarıda, aralarında farklı miktarlarda açıklık (veya açı) bulunan ışınlar görüyoruz.

 

AÇI ÖLÇÜSÜ

Işınların arasındaki açıklığı ölçmek için bir açı ölçüsü kullanılır. Bu ölçüye göre,

 • birbirine ters yönde bakan ışınlar arasındaki açı ... ile,
 • aralarında açıklık olmayan (üst üste binen) ışınlar arasındaki açı ise ... ile
 • gösterilir.

  180 derece ve 0 derece
  • [AB ile [AC ışınları arasındaki açı ...’dir.
  • [DE ile [DF ışınları arasındaki açı ...’dir.

  Işınlar arasındaki açıklık arttıkça, açı ölçüsü de artar.

  Çeşitli açı örnekleri

  Yukarıda, ..., ..., ..., ... ve ...'lik açılar görüyoruz.

  Açı ölçüsü sadece ışınlar arasındaki açıklığa bağlıdır. Işınların baktığı yön açıyı değiştirmez.

  Aynı açı farklı yönlerde

  Işınlar farklı yönlere baktığı halde, yukarıdaki tüm açılar ...’dir.

   

  AÇININ GÖSTERİMİ

  Bir açı iki şekilde gösterilebilir.

  Açının nasıl gösterilir
  • Işınların başlangıç noktasının üzerine "..." sembolü koyulabilir. (... veya ... gibi)
  • Başlangıç noktası ortada olacak şekilde, ışınları tanımlayan harfler yan yana yazılıp, üzerlerine "..." sembolü koyulabilir. (... veya ... gibi)
   

  Açının gösterimi örnek

  İlk gösterim

  • Soldaki açıyı ... ve
  • Sağdaki açıyı ... ile

  gösterebiliriz.

   

  İkinci gösterim

  • Soldaki açıyı ... ve
  • sağdaki açıyı ... ile

  gösterebiliriz.

   

  İkinci gösterimde, ilk ve son harflerin yerini değiştirebiliriz. Soldaki açıyı ... yerine ... ile gösterilebiliriz. Benzer şekilde, sağdaki açıyı ... yerine ... şeklinde gösterebiliriz.

   

  AÇI ÖLÇÜSÜNÜN GÖSTERİMİ

  Açı ölçüsü “...” şeklinde gösterilir. Bu gösterimde parantez içine açı yazılır.

  Açı ölçüsünün gösterimi
  • ... ve
  • ...’dir.
   

  Açıları ifade etmek için üç harfli gösterimi kullanarak bu açı ölçülerini aşağıdaki gibi de gösterebiliriz.

  • ... ve
  • ...

  →KONU ANASAYFASINA DÖN←

  Açılar Konusuna Git